Blue Rose

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 38 - Parets: Partner
Autor/a: Darrell & Doris Aldrich


Música del ball:
Ricky Lynn Gregg - To Find Where I Belong
Rhonda Vincent - I'm Not Over You
Pam Tillis - Blue Rose Is


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Posició de començament: Costat (side-by-side)

R ACROSS L JAZZ BOX (TWICE)
1-2 Creuem peu dret per davant de l’esquerre, pas enrere peu esquerre.
3-4 Pas a la dreta amb el peu dret, pas peu esquerre al costat del dret.
5-6 Creuem peu dret per davant de l’esquerre, pas enrere peu esquerre.
6-8 Pas a la dreta amb el peu dret, pas peu esquerre al costat del dret.

VINE R, TOUCH L, VINE L, TOUCH R
9-10 Pas a la dreta amb el peu dret, creuem l’esquerre per darrere.
11-12 Pas a la dreta amb el peu dret, toc peu esquerre al costat del dret.
13-14 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre, creuem el dret per darrere.
15-16 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre, toc amb el peu dret al costat de l’esquerre.

(Opció: Les noies solen fer un gir en tres passos –3 step turn) en els vines)

SHUFFLE R, SHUFFLE L, SHUFFLE R, SHUFFLE L
17&18 Shuffle endavant (peu dret endavant, esquerre al costat, dret endavant)
19&20 Shuffle endavant (peu esquerre endavant, dret al costat, esquerre endavant)
21&22 Shuffle endavant (peu dret endavant, esquerre al costat, dret endavant)
23&24 Shuffle endavant (peu esquerre endavant, dret al costat, esquerre endavant)

Girem 1/4 de volta a l’esquerra portant l’home les mans per sobre del cap de la noia i situant-la darrere l’home per fer els següents passos.

VINE R, TOUCH L, VINE L, TOUCH R
25-26 Pas a la dreta amb el peu dret, creuem l’esquerre per darrere.
27-28 Pas a la dreta amb el peu dret, toc peu esquerre al costat del dret.
29-30 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre, creuem el dret per darrere.
31-32 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre, toc amb el peu dret al costat de l’esquerre.

1/4 TURN L 3 TIMES
33-34 Pas endavant amb el peu dret, 1/4 de volta a l’esquerra.
35-36 Deixem anar les mans dretes, portant l’esquerre per sobre el cap de la noia.
35-36 Pas endavant amb el peu dret, 1/4 de volta a l’esquerra.
37-38 Pas endavant amb el peu dret, 1/4 de volta a l’esquerra.

Agafem de nou la ma dreta. Estem de nou en la linea del ball.


Vídeos

Font: Line Dancing Lessons at Island
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...