Blue rose is

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 40 - Parets: 1 - Nivell: Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Danna Lent
Font: Ballscountry.comMúsica del ball:
Pam Tillis - Blue rose is
Toby Keith - As Good as I Once Was


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

GRAPEVINE RIGHT - GRAPEVINE LEFT
1-2 Pas a la dreta amb el peu dret. Creuem el peu esquerre per darrere del dret
3-4 Pas peu dret a la dreta. Acostem la punta del peu esquerre arrossegant-la fins al costat del peu dret (brush)
5-6 Pas a l’esquerre amb el peu esquerre. Creuem el peu dret per darrere de l’esquerre
7-8 Pas peu esquerre a l’esquerra. Brush peu dret al costat de l'esquerre.

ROCKS FORWARD AND BACK
9 Creuem el peu dret per davant peu esquerre.
10 Pas peu esquerre endarrere posant-hi el pes (rock)
11 Rock endavant amb el peu dret
12 Brush amb el peu esquerre cap endavant
13 Creuem el peu esquerre per davant del peu dret
14 Rock endarrere amb el peu dret
15 Rock endavant amb el peu esquerre
16 Brush amb el peu dret cap endavant

BOX STEPS
17 Pas peu dret a la dreta
18 Pas peu esquerre al costat del peu dret
19 Pas peu dret endarrere
20 Toc peu esquerre al costat del peu dret
21 Pas peu esquerre a l’esquerra
22 Pas peu dret al costat del peu esquerre
23 Pas endavant peu esquerre
24 Toc peu dret al costat del peu esquerre

GRAPEVINE RIGHT, PIVOT, STEPS BACK, TOUCH
25 Pas peu dret a la dreta
26 Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret
27 Pas peu dret a la dreta
28 Pivotem ½ volta a la dreta sobre el peu dret
29 Pas peu esquerre enrere
30 Pas peu dret enrere
31 Pas peu esquerre enrere
32 Toc peu dret al costat peu esquerre
33-40 Repetim els passos 25-32


Vídeos

Font: Rafel Corbí


Font: alsonvideo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...