Bandido's last ride

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Begginer
Autor/a: Gaye Teather
Font: Lluís Arranz

Música del ball:
Dave Sheriff - Bandido’s last ride


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

El ball comença amb la veu del cantant.

WALK, WALK, SHUFFLE, WALK, WALK, SHUFFLE.
1-2 Pas dret endavant, pas esquerre endavant.
3 & 4 Chassé endavant començant amb el peu dret.
5-6 Pas esquerre endavant, pas dret endavant.
7 & 8 Chassé cap endavant començant amb el peu esquerre.
(Fent els desplaçaments curts).

FORWARD ROCK, SHUFFLE BACK x 3
1-2 Rock step cap endavant, tornem el pes a l’esquerre.
3 & 4 Chassé cap enrere començant amb el peu dret.
5 & 6 Chassé cap enrere començant amb el peu esquerre.
7 & 8 Chassé cap enrere començant amb el peu dret.
(Es fan tres “claps” en cada chassé).

BACK ROCK, CHASSÉ LEFT, BACK ROCK, CHASSÉ RIGHT
1-2 Rock step enrere creuant el peu esquerre, tornem el pes al dret.
3 & 4 Chassé a l’esquerra començant amb el peu esquerre.
5- 6 Rock step enrere creuant el peu dret, tornem el pes a l’esquerre.
7 & 8 Chassé cap a la dreta començant amb el peu dret.

LEFT JAZZ BOX TURNING ¼ LEFT, CROSS, SIDE ROCK, COASTER STEP.
1-2 Creuem el peu esquerre per davant, pas dret enrere.
3-4 Pas esquerre a l’esquerra girant ¼ cap a l’esquerra (9.00), creuem el dret per davant
5-6 Rock step amb el peu esquerre cap a l’esquerra, tornem el pes al dret.
7-8 Coaster step començant amb el peu esquerre.


Vídeos

Font: Peter95000
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...