Pull & Push # IV Concurs Cor Country - 2013

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 4 - Nivell: Intermig
Autor/a: Blanca Cadena
Font: Blanca Cadena

Música del ball:
Heidi Hauge - The other side of de hille (CD: Best Of; Intro: 64 + 2 counts)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-6 MODIFIED HOOK COMBINATION (R) 1/4 TURN RIGHT
1 Taló dret davant
2 Apujar la cama dreta per davant de la cama esquerra
3 Taló dret davant
4 Punta dreta darrere
5 ¼ de volta a la dreta, marcant taló esquerre davant (03:00)
6 Peu dret a lloc

7-12 MODIFIED HOOK COMBINATION (L) 1/4 TURN LEFT
1 Taló esquerre davant
2 Apujar la cama esquerra per davant de la cama dreta
3 Taló esquerre davant
4 Punta esquerra darrere
5 ¼ de volta a l’esquerra marcant taló dret davant (12:00)
6 Peu esquerre a lloc

13-16 HEEL TOUCHES (R – L)
1 Taló dret davant
2 Tornar-lo a lloc
3 Taló esquerre davant
4 Tornar-lo a lloc

17-24 SIDE STEP (R), TOUCH (L), SIDE STEP (L), TOUCH (R), SIDE STEP (R), TOGETHER (L), SIDE STEP (R) TOUCH (L)
1 Pas a la dreta amb el peu dret
2 Toc peu esquerre al costat del peu dret
3 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre
4 Toc peu dret al costat del peu esquerre
5 Pas a la dreta amb el peu dret
6 Peu esquerre al costat del peu dret
7 Pas a la dreta amb el peu dret
8 Toc peu esquerre al costat del peu dret

25-32 SIDE STEP (L), TOUCH (R), SIDE STEP (R), TOUCH (L), SIDE STEP (L) TOGETHER (R) , SIDE STEP 1/4 TURN (L), SCUFF (R)
1 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre
2 Toc peu dret al costat del peu esquerre
3 Pas a la dreta amb el peu dret
4 Toc peu esquerre al costat del peu dret
5 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre
6 Peu dret al costat del peu esquerre
7 Pas a l’esquerra amb el peu esquerre girant ¼ de volta a l’esquerra (09:00)
8 Scuff peu dret al costat del peu esquerre

33-40 TOE TOUCH FORWARD (R), HOLD, TOE TOUCH BACK (R), HOLD SLOW COASTER STEP (L), SCUFF (R)
1 Toc punta dreta davant
2 Pausa
3 Pas peu dret darrere
4 Pausa
5 Pas peu esquerre darrere
6 Peu dret al costat del peu esquerre
7 Pas davant peu esquerre
8 Scuff peu dret

41-48 RIGHT SCISSORS, HOLD, LEFT SCISSORS, HOLD
1 Obrim peu dret a la dreta
2 Arrosseguem el peu esquerre al costat del peu dret
3 Creuem el peu dret per davant del peu esquerre
4 Pausa
5 Obrim peu esquerre a l´ esquerra
6 Arrosseguem el peu dret al costat del peu esquerre
7 Creuem el peu esquerre per davant del peu dret
8 Pausa

49-56 SIDE STEP (R), TOUCH (L), SIDE STEP (L), TOUCH (R), SIDE STEP (R), TOGETHER (L) , SIDE STEP (R), TOUCH (L)
1 Pas a la dreta amb el peu dret
2 Toc peu esquerre al costat del peu dret
3 Pas a l´ esquerra amb el peu esquerre
4 Toc amb el peu dret al costat del peu esquerre
5 Pas a la dreta amb el peu dret
6 Peu esquerre al costat del peu dret
7 Pas a la dreta amb el peu dret
8 Toc peu esquerre al costat del peu dret

RESTART: 4ª paret (part instrumental)

57-64 MONTERREY (IN PLACE) , MONTERREY 1/2 TURN (R)
1 Marquem punta peu dret a la dreta
2 Tornar punta peu dret a lloc
3 Marquem punta peu esquerre a l´ esquerra
4 Tornar punta peu esquerre a lloc
5 Marquem punta peu dret fent ½ volta cap a la dreta (03:00)
6 Punta peu dret al costat del peu esquerre
7 Marquem punta peu esquerre a l´ esquerra
8 Tornar punta peu esquerre a lloc

Tornar a començar

RESTART: 4ª paret (part instrumental) - Fer només fins el pas 56


Vídeos

Font: Mycountrycat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...