Friday night

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 68 - Parets: 1 - Nivell: Beginner
Autor/a: Núria Poblet (Desembre de 2012)
Font: Núria Poblet

Música del ball:
Tim Culpepper - it’s Friday Night


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TOE FAN RIGHT, SWIVEL ½ TURN RIGHT HOLD, GRAPEVINE LEFT
1-2 Girem la punta Dreta a la dreta, tanquem
3-4 Girem les dues puntes a la dreta girant ½ volta a la dreta, Hold
5-8 Pas a l’Esquerra, creuem Dreta per darrere, pas a l’esquerra, dreta al costat de l’esquerra.

TOE FAN RIGHT, SWIVEL ½ TURN RIGHT HOLD, GRAPEVINE LEFT
9-10 Girem la punta Dreta a la dreta, tanquem
11-12 Girem les dues puntes a la dreta girant ½ volta a la dreta, Hold
13-16 Pas a l’Esquerra, creuem Dreta per darrere, pas a l’esquerra, dreta al costat de l’esquerra

ROCKING CHAIR, SIDE ROCK, ½ TURN RIGHT, Hold
17-18 Rock davant amb la dreta, tornem el pes a l’esquerra
19-20 Rock darrere amb la dreta, tornem el pes a l’esquerra
21-22 Rock a la dreta, tornem el pes a l’esquerra
23-24 Girem ½ volta a la dreta, Hold

ROCKING CHAIR, SIDE ROCK, ½ TURN LEFT, HOLD
25-26 Rock davant amb l’esquerra, tornem el pes a la dreta
27-28 Rock darrere amb l’esquerra, tornem el pes a la dreta
29-30 Rock a l’esquerra, tornem el pes a la dreta
31-32 Girem ½ volta a l’esquerra, Hold

STEP RIGHT,STOMP UP LEFT, STEP LEFT, STOMP UP RIGHT
33-34 Pas a la dreta, Stomp amb l’esquerra al costat de la dreta (Clap)
35-36 Pas a l’esquerra, Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra (clap)
37-38 Pas a la dreta, Stomp amb l’esquerra al costat de la dreta (Clap)
39-40 Pas a l’esquerra, Stomp amb la dreta al costat de l’esquerra (clap)

STEP ¼, FLICK
Fem una volta sencera cap a l’esquerra:
41-42 Pas davant amb la dreta girant ¼ a l’esquerra, puntada enrere amb l’esquerra (genoll flexionat)
43-44 Pas davant amb l’esquerra girant ¼ a l’esquerra, puntada enrere amb la dreta (genoll flexionat)
45-46 Pas davant amb la dreta girant ¼ a l’esquerra, puntada enrere amb l’esquerra (genoll flexionat)
47-48 Pas davant amb l’esquerra girant ¼ a l’esquerra, puntada enrere amb la dreta (genoll flexionat)

WAVE RIGHT, WAVE LEFT
49-56 Pas a la dreta, creuem esquerra per darrera, pas a la dreta, creuem esquerra per davant la dreta, pas a la dreta, creuem esquerra per darrera, pas a la dreta, esquerra al costat de la dreta
57-64 pas a l’esquerra, creuem la dreta per darrera, pas a l’esquerra, creuem la dreta per davant de l’esquerra, pas a l’’esquerra, creuem dreta per darrera, pas a l’esquerra, dreta al costat de l’esquerra.

FLICK, SLAP
65-66 Puntada enrere amb la cama dreta, tocant taló dret amb la mà dreta (genoll flexionat ) abaixem la cama
67-68 Puntada enrere amb la cama dreta, tocant taló dret amb la mà dreta (genoll flexionat ) abaixem la cama


2ª VERSIÓ - En els temps del 49 al 64 podem fer aquesta variació:
GRAPEVINE RIGHT, GRAPEVINE LEFT
49-52 Grapevine a la dreta i en el de 4ª temps girar ½ volta a la dreta
53-56 Grapevine a l’esquerra.
57-60 Grapevine a la dreta i en el 4ª temps girar ½ volta a la dreta
61-64 Grapevine a l’esquerra


Vídeos

Font: savaisegu
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...