Verdi west

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 2 - Nivell: Beginner
Autor/a: Anna Maria Guillén
Font: Anna Maria Guillén

Música del ball:
Alan Jackson - Talk is cheap


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

(1-4) GRAPEVINE RIGHT 1/4 TURN RIGHT – SCUFF
01.- Pas a la dreta amb el peu dret.
02.- Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
03.- Pas a la dreta amb el peu dret amb un 1/4 de volta a la dreta.
04.- Scuff amb el peu esquerre.

(5-8) GRAPEVINE LEFT
05.- Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
06.- Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
07.- Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
08.- Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

(9-12) TOE STRUTS FORWARD (RIGHT – LEFT)
09.- Marquem la punta dreta davant.
10.- Abaixem la planta del peu dret.
11.- Marquem la punta esquerra davant.
12.- Abaixem la planta del peu esquerre.

(13-16) 1/4 TURN RIGHT TOE STRUT FORWARD RIGHT – TOE STRUT FORWARD LEFT
13.- Girant 1/4 de volta a la dreta marquem la punta dreta davant.
14.- Abaixem la planta del peu dret.
15.- Marquem la punta esquerra davant.
16.- Abaixem la planta del peu esquerre

(17-20) HEEL TOUCHES FORWARD RIGHT (X 2)
17.- Marquem el taló del peu dret davant.
18.- El tornem al lloc.
19.- Marquem el taló del peu dret davant.
20.- El tornem al lloc.

(21-24) STOMPS RIGHT TOGETHER (X 2) – STOMP RIGHT OUT - STOMP LEFT TOGETHER
21.- Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
22.- Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
23.- Stomp amb el peu dret separant-lo del peu esquerre a la dreta.
24.- Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

(25-28) HEEL TOUCHES FORWARD LEFT (X 2)
25.- Marquem el taló del peu esquerre davant.
26.- El tornem al lloc.
27.- Marquem el taló del peu esquerre davant.
28.- El tornem al lloc.

(29-32) SWIVELS LEFT (X 3: HEELS – TOES – HEELS) – STOMP RIGHT
29.- Desplaçant-nos a l’esquerra: talons.
30.- Desplaçant-nos a l’esquerra: puntes.
31.- Desplaçant-nos a l’esquerra: talons.
32.- Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.


Vídeos

Font: MONTSEBOU


Font: countryriderscat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...