Whatever it is

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Double "A" Duet
Font: Double "A" Duet

Música del ball:
Zac Brown – Whatever It Is


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: MAMBO CROSS (x2), BW TRIPLE LOCK, COASTER STEP
1 – Pas a la dreta amb el peu dret
& - Recuperem pes a la cama esquerra
2 - Creuem peu dret per darrere de l’esquerra
3 - Pas a l’esquerra amb el peu esquerre
& - Recuperem pes a la cama dreta
4 - Creuem peu esquerre per derrera del dret
5 - Pas amb el peu dret darrere
& - Creuem peu esquerre per davant del dret
6 - Pas amb el peu dret darrere
7 - Pas amb el peu esquerre darrere
& - Ajuntem peu dret al costat de l’esquerra
8 - Pas amb peu esquerre davant

9-16: FW SHUFFLE, STEP PIVOT STEP, TRIPLE FULL TURN, CHASSE ¼ TURN
1 - Pas davant amb el peu dret
& - Pas davant amb el peu esquerre prop del peu dret
2 - Pas davant amb el peu dret
3 - Pas davant amb el peu esquerre
& - Fem ½ volta a la dreta deixant el pes a la cama dreta
4 - Pas davant amb la cama esquerra (6:00)
5 - Girem ½ volta a l’esquerra i pas peu dret darrere
& - Girem ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre davant
6 - Pas peu dret davant
7 - Pas peu esquerre a l’esquerra
& - Ajuntem peu dret al costat de l’esquerra
8 - Pas amb el peu esquerre a l’esquerra donant ¼ de volta a l’esquerra (3:00)

Restart de 16 temps a la 3ª i 6ª paret.

17-24: MAMBO CROSS ¼ TURN, SHUFFLE ¼ TURN, RUMBA BOX
1 - Pas amb el peu dret davant
& - Girem ¼ de volta a l’esquerra deixant pes a la cama esquerra (12:00)
2 - Creuem peu dret per davant de l’esquerra
3 - Fem ¼ de volta a l’esquerra i peu esquerre davant (9:00)
& - Pas davant amb el peu dret a prop del peu esquerre
4 - Pas davant amb el peu esquerre
5 - Pas amb el peu dret a la dreta
& - Ajuntem peu esquerre al costat del peu dret
6 - Pas amb peu dret davant
7 - Pas amb peu esquerre a l’esquerra
& - Ajuntem peu dret al costat de l’esquerra
8 - Pas amb peu esquerre darrere

25-32: MAMBO ROCK (x2), COASTER STEP, STEP PIVOT STEP
1 - Pas amb el peu dret darrere
& - Tornem pes a la cama esquerra
2 - Ajuntem peu dret al costat de l’esquerra
3 - Pas amb el peu esquerre davant
& - Tornem pes a la cama dreta
4 - Ajuntem peu esquerre al costat del dret
5 - Pas peu dret darrere
& - Ajuntem peu esquerre al costat del peu dret
6 - Pas peu dret davant
7 - Fem pas amb el peu esquerre davant
& - Tornem pes a la cama dreta
8 - Fem ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre davant (3:00)

TORNAR A COMENÇAR

TAG:
Al final de la 7ª paret fer els següents dos temps.

SWAYS
1 - Pas a la dreta amb la dreta i marcar maluc dret a la dreta
2 - Marcar maluc esquerre a l’esquerra i deixar pes a la cama esquerra.


Vídeos

Font: WhaHyaTsiLeNI


Font: WhaHyaTsiLeNI
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...