My dear Juliet

English

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Pilar Pérez Solera (2012)
Font: Pilar Pérez Solera

Música del ball:
George McAnthony - My dear Juliet (176 bpm - CD: Bridge Comstock)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-4 JAZZ BOX RIGHT
1-2 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, peu esquerre pas darrere
3-4 Pas peu dret cap a la dreta i esquerre ajuntar

5-8 STEP LEFT FOOT, LOCK RIGHT, STEP LEFT, SCUFF
5-6 Pas peu esquerre davant, peu dret pas petit per darrere,
7-8 Pas peu esquerre davant, scuff amb el dret

9-16 CHARLESTON (heel Split)
9-10 Punta dreta davant, tancant i obrint talons
11-12 Punta dreta darrere, tancant i obrint talons
13-14 Punta dreta davant, tancant i obrint talons
15-16 Peu dret a la dreta girant ¼ de volta a la dreta, hold

17-20 CROSS LEFT, STEP, CROSS LEFT, STEP (CROS PAS CROS)
17-18 Cross peu esquerre, per davant del dret, pas petit amb el peu dret cap a la dreta
19-20 Cross peu esquerre, per davant del dret, hold

21-24 SCISSOR RIGHT,HOLD
21-22 Pas peu dret a la dreta, esquerre al costat del dret
23-24 Dreta creua per davant de l’esquerra, hold

25-28 SCISSOR LEFT HOLD
25-26 Pas peu esquerre a l’esquerra, dret al costat de l’esquerre
27-28 Esquerre creua per davant del dret, hold

29-32 ¾ TURN LEFT HOLD
29-30 Pas peu dret, pas peu esquerre,
31-32 pas peu dret, stomp esquerra (fent ¾ volta a l’esquerra)

33-36 RIGHT TOE, HEEL, TOE , STOMP (OBRIM PUNTA, TALÓ, PUNTA)
33-36 Obrim cap a la dreta punta-talo-punta i stomp amb peu esquerre

37-40 ROCK STEP SOBRE L’ESQUERRE, PAS ESQUERRE DAVANT FENT UN SOMP, HOLD
37-38 Rock step sobre el peu esquerre, tornem al pes al peu dret
39-40 I pas davant amb el peu esquerre, hold

41-44 PAS DRET DAVANT ½ A L’ESQUERRA. HOLD
41-42 Pas peu dret davant, girem 1/volta a l’esquerra,
43-44 Pas davant peu dret I stomp

45-48 LEFT TOE, HEEL, TOE…. STOMP
45-48 Obrim cap a l’esquerra, punta, taló, punta i stomp peu dret

49-52 ROCK STEP SOBRE EL DRET, PAS DRET DAVANT FENT STOMP, HOLD
49-50 Rock step sobre el peu dret, tornem al pes al peu esquerre,
51-52 Pas davant amb el peu dret, hold

53-56 PAS PEU ESQUERRE DAVANT, ½ VOLTA A LA DRETA, HOLD
53-54 Pas peu esquerre davant, 1/volta a la dreta
55-56 Peu esquerre davant i hold

57-60 TOE STRUT ½ TURN (X2) (TOTAL 1 VOLTA A L’ESQUERRA)
57-58 Marquem punta peu dret davant, abaixem taló, fent 1/volta a l’esquerra
59-60 Marquem punta peu esquerre darrere, abaixem taló i fem 1/volta més a l’esquerra

61-64 TOE STRUT Right, TOE STRUT LEFT (IN PLACE)
61-62 Marquem punta dreta al costat del peu esquerre, abaixem taló dret
63-64 Marquem punta esquerra al costat del peu dret i abaixem taló

Restart:
A la tercera paret, farem de l’1 al 32 i tornarem a començar


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...