Move a like

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Ria Vos
Font: Font: Muntsa Sidera (www.bescanoballa.com)

Música del ball (NO COUNTRY):
Maroon 5 feat. Christina Aguilera - Moves like Jagger (Intro: 32 counts. Podeu afegir algun “moviment (Mick) Jagger” a les seccions 3 i 7 lliurement.)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 ROCK BACK, WALK, WALK, & SIDE ROCK, STEP, SWIVEL ¼ L, SWIVEL ¼ R
1-2 Pas dret enrere, tornem el pes sobre l’esquerre.
3-4 Pas dret endavant, pas esquerre endavant.
&5-6 Pas dret a la dreta, tornem el pes sobre l’esquerre, pas dret endavant.
7-8 Talons a la dreta girant ¼ a l’esquerra, talons al centre girant ¼ a la dreta (pes sobre el dret).

9-16 PIVOT ¼ TURN R, CROSS SHUFFLE, SIDE, ¼ L , ¼ L CHASSE
1-2 Pas esquerre endavant, girem ¼ a la dreta (3:00).
3&4 Pas esquerre creuant per davant del dret, pas dret a la dreta, pas esquerre creuant per davant del dret.
5-6 Pas dret a la dreta, girem ¼ a l’esquerra i pas esquerre a l’esquerra (12:00).
7&8 Girem ¼ a l’esquerra i pas dret a la dreta, peu esquerre al costat del dret, pas dret a la dreta (9:00).

17-24 ROCK BACK, & SIDE, TOUCH, KNEE POP, CHASSE, ROCK BACK
1-2 Pas esquerre enrere, tornem el pes sobre el dret.
&3-4 Pas esquerre a l’esquerra, toc punta dreta al costat de l’esquerre, tornem el pes sobre el dret i genoll esquerre per davant del dret.
5&6 Pas esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre, pas esquerre a l’esquerra.
7-8 Pas dret enrere, tornem el pes sobre l’esquerre.

25-32 VINE ¼ TURN R, PIVOT ½ R, STEP, FULL TURN L
1-2 Pas dret a la dreta, pas esquerre creuant per darrere del dret.
3-4 Girem ¼ a la dreta i pas dret endavant (12:00), pas esquerre endavant.
5-6 Girem ½ volta a la dreta (6:00), pas esquerre endavant.
7-8 Girem ½ volta a l’esquerra i pas dret enrere, girem ½ volta a l’esquerre i pas esquerre endavant.
Opció fàcil: 7-8 Passos endavant dret i esquerre.

33-40 ¼ L SIDE, HOLD, KNEE IN/OUT, KICK & POINT, KICK & POINT
1-2 Girem ¼ a l’esquerra i pas dret a la dreta (3:00), pausa.
3-4 Genoll esquerre endins, genoll esquerre enfora i pes sobre l’esquerre.
5&6 Puntada peu dret endavant, pas dret creuant per davant de l’esquerre, punta esquerra a l’esquerra (en aquests passos anem endavant).
7&8 Puntada peu esquerre endavant, pas esquerre creuant per davant del dret, punta dreta a la dreta (en aquests passos anem endavant).

41-48 JAZZ BOX, ROCK FWD, SHUFFLE ½ TURN R
1-2 Pas dret creuant per davant de l’esquerre, pas esquerre enrere.
3-4 Pas dret a la dreta, pas esquerre endavant.
5-6 Pas dret endavant, tornem el pes sobre l’equerre.
7&8 Pas dret a la dreta girant ¼ a la dreta (6:00), peu esquerre al costat del dret, pas dret a la dreta girant ¼ a la dreta (9:00).

49-56- ¼ TURN R STEP SIDE, HOLD, & SIDE TOUCH, ¼ TURN L STEP SIDE, HOLD, & SIDE TOUCH
1-2 Girem ¼ a la dreta i pas esquerre a l’esquerra, pausa (12:00).
&3-4 Peu dret al costat de l’esquerre, pas esquerre a l’esquerra, toc punta dreta al costat de l’esquerre.
5-6 Girem ¼ a l’esquerra i pas dret a la dreta, pausa (9:00).
&7-8 Peu esquerre al costat del dret, pas dret a la dreta, toc punta esquerra al costat del dret.

57-64 VINE ¼ TURN L, PIVOT ½ L, STEP, SHUFFLE ½ TURN R
1-2 Pas esquerre a l’esquerra, pas dret creuant per darrere de l’esquerre.
3-4 Girem ¼ a l’esquerra i pas esquerre endavant (6:00), pas dret endavant.
5-6 Girem ½ volta a l’esquerra (12:00), pas dret endavant.
7&8 Pas esquerre a l’esquerra girant ¼ a la dreta (3:00), peu dret al costat de l’esquerre, pas esquerre a l’esquerra girant ¼ a la dreta (6:00).

TAG:
Després de la paret 5 (6:00)

ROCKING CHAIR
1-2 Pas dret davant, tornem el pes sobre l’esquerre.
3-4 Pas dret enrere, tornem el pes sobre l’esquerre.


Vídeos

Font: MacGuilbert66
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...