A dream come true

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 68 - Parets: 4 - Nivell: Novice
Autor/a: Chatti The Valley
Font: www.chattithevalley.com

Música del ball:
Lynn Anderson - You’re My Man (Intro: 16+8; Bpm: 144)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8: Right SHUFFEL, Left ROCK STEP, Left & Right Back SHUFFLE.
1 Pas endavant peu dret
& Pas peu esquerre prop del dret
2 Pas endavant peu dret
3 Pas endavant peu esquerre
4 Retornar el pes sobre el peu dret
5 Pas enrere peu esquerre
& Pas peu dret al prop de l’esquerre
6 Pas enrere peu esquerre
7 Pas enrere peu dret
& Pas peu esquerre prop del dret
8 Pas enrere peu dret

9-12: Left COASTER STEP, Left STEP TURN.
1 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat de l’esquerre
2 Pas endavant peu esquerre
3 Pas endavant peu dret
4 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (6:00)

13-20: Left & Right HEEL 6 TOE SWITCHES With HOLDS.
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
1 Touch taló esquerre endavant
2 Hold
& Pas peu esquerre al costat del dret
3 Touch taló dret endavant
4 Hold
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
5 Touch punta esquerra a l’esquerra
6 Hold
7 Touch punta dreta a la dreta
8 Hold

21-28: Right CHASSE, Left Back ROCK STEP, Left CHASSE, Right Back ROCK STEP.
1 Pas peu dret a la dreta
& Pas peu esquerre al costat del dret
2 Pas peu dret a la dreta
3 Pas enrere peu esquerre
4 Retornar el pes sobre el peu dret
5 Pas peu esquerre a l’esquerra
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
6 Pas peu esquerre a l’esquerra
7 Pas enrere peu dret
8 Retornar el pes sobre el peu esquerre

29-36: Right GRAPEVINE ¼ TURN, Left SHUFFLE, ½ TURN, Right Back ROCK STEP.
1 Pas peu dret a la dreta
2 Pas esquerra per darrera del dret
3 ¼ volta dreta, pas endavant peu dret (9:00)
4 Scuff peu esquerre al costat del dret
5 ¼ volta dreta, pas esquerra a l’esquerra
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
6 ¼ volta dreta, pas enrere peu esquerre (3:00)
7 Pas enrere peu dret
8 Retornar el pes sobre el peu esquerre

37-44: Right KICK BALL CROSS X 2, Right Side ROCK STEP, Right CROSS SHUFFLE.
1 Kick endavant peu dret
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
2 Cross peu esquerre per davant del dret
3 Kick endavant peu dret
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
4 Cross peu esquerre per davant del dret
5 Pas dreta peu dret
6 Retornar el pes sobre el peu esquerre
7 Cross peu dret per davant de l’esquerre
& Pas peu esquerre a l’esquerra
8 Cross peu dret per davant de l’esquerre

45-52: ¼ TRUN & STEP X 2, Left Diagonally SHUFFLE, Left STEP TURN, 1/8 TURN.
1 ¼ volta dreta, pas enrere peu esquerre
2 ¼ volta dreta, pas dreta peu dret (9:00)
3 Pas endavant peu esquerre en diagonal a l’esquerra (10:30)
& Pas endavant peu dret prop de l’esquerre
4 Pas endavant peu esquerre en diagonal a l’esquerra
5 Pas endavant peu dret
6 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre
7 Pas endavant peu dret
8 1/8 volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (3:00)

53-60: Right & Left HEEL & TOE SWITCHES With HOLDS.
1 Touch taló dret endavant
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
2 Touch punta esquerra a l’esquerra
& Pas peu esquerre al costat del dret
3 Touch taló dret endavant
4 Hold
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
5 Touch taló esquerre endavant
& Pas peu esquerre al costat del dret
6 Touch punta dreta a la dreta
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
7 Touch taló esquerre endavant
8 Hold

61-68: Left COASTER STEP, Right ROCK STEP, Right Back SHUFFLE, Left ½ TOE TURN.
1 Pas enrere peu esquerre
& Pas enrere peu dret, al costat de l’esquerre
2 Pas endavant peu esquerre
3 Pas endavant peu dret
4 Retornar el pes sobre el peu esquerre
5 Pas enrere peu dret
& Pas enrere peu esquerre prop del dret
6 Pas enrere peu dret
7 Touch punta esquerra enrere
8 ½ volta esquerra, pes sobre el peu esquerre (9:00)


RESTART:
Durant la quarta paret (4ª) ballar fins el count 40 (segon Kick Ball Cross) i reiniciar el ball des del principi (estaràs mirant a les 6:00 en aquell moment).


Vídeos

Font: thechattithevalley
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...