Apero

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Intermediate
Autor/a: Bella Compagnia
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Fera - Enchanted


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 STEP-LOCK-STEP FWD, HOLD, FULL TURN, TOGHETER, HOLD
1-2 Peu dret davant – Lock Peu esquerre darrere Peu dret
3-4 Peu dret davant – Pausa
5-6 ½ volta dreta, Peu esquerre darrere – ½ volta dreta, Peu dret davant
7-8 Peu esquerre al costat del Peu dret – Pausa

SECCIÓ-2 TOE SIDE, TOGHETER, TOE SIDE, TOGHETER, TOE FWD, FLICK, TOE ¼ TURN, HOLD
1-2 Touch Punta dreta cap a la dreta – Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Touch Punta esquerra a l’esquerra – Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Touch Peu dret davant – Flick Peu dret darrere
7-8 ¼ volta dreta, Touch Peu dret davant – Pausa

SECCIÓ-3 ROCK SIDE CROSS, HOLD, ROCK SIDE CROSS, HOLD
1-2 Rock Peu dret cap a la dreta – tornar sobre Peu esquerre
3-4 Peu dret creua davant Peu esquerre – Pausa
5-6 Rock Peu esquerre a l’esquerra – tornar sobre Peu dret
7-8 Peu esquerre creua davant Peu dret – Pausa

SECCIÓ-4 HEEL, TOE, STEP SIDE, TOGHETER, SWIVET, SWIVET ¼ TURN, HOLD
1-2 Touch Taló dret davant – Touch Punta dreta al costat del Peu esquerre
3-4 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre a lloc
5-6 Swivet Punta esquerra a l’esquerra i Taló dret cap a la dreta – tornar Punta esquerra i Taló dret cap al centre
7-8 ¼ volta dreta, Swivet Punta dreta cap a la dreta i Taló esquerre a l’esquerra – Pausa

SECCIÓ-5 ROCK BACK JUMP, KICK TWICE, KICK, ROCK CROSS JUMP
1-2 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre
3-4 Kick Peu dret davant x2
5-6 (saltant) tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
7-8 (saltant) tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant

SECCIÓ-6 ROCK CROSS JUMP, TOGHETER, HOLD, SHUFFLE CROSS, HOLD
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
3-4 Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa
5-6 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret cap a la dreta
7-8 Peu esquerre creua davant Peu dret – Pausa

SECCIÓ-7 ¼ TURN, HOLD, ½ TURN, HOLD, SLOW COASTER STEP, SCUFF
1-2 ¼ volta dreta, Peu dret davant – Pausa
3-4 ½ volta dreta, Peu esquerre darrere – Pausa
5-6 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu dret davant – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-8 STEP-LOCK-STEP FWD, SCUFF, JAZZ BOX JUMP ¼ TURN
1-2 Peu esquerre davant – Lock Peu dret darrere Peu esquerre
3-4 Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 (saltant) Rock Peu dret creua davant Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre darrere
7-8 (saltant) ¼ volta dreta, Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre al costat del Peu dret


Vídeos

Font: rimano69
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...