M&J

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: David Villellas
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Kristin Chenoweth - I didn't


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 JAZZ BOX JUMP, HOOK, STEP-LOCK-STEP FWD, STOMP
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant
3-4 (saltant) tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant – Hook Peu esquerre davant canya dreta
5-6 Peu esquerre davant diagonal esquerra – Lock Peu dret darrere Peu esquerre
7-8 Peu esquerre davant diagonal esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-2 SWIVEL TOE-HEEL-TOE, STOMP, SWIVEL TOE-HEEL-TOE, STOMP
1-2 Swivel Punta dreta cap a la dreta – Swivel Taló dret cap a la dreta
3-4 Swivel Punta dreta cap a la dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Swivel Punta dreta cap a la dreta – Swivel Taló dret cap a la dreta
7-8 Swivel Punta dreta cap a la dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-3 TOE SIDE, STEP BACK, TOE SIDE, STEP BACK, TOE SIDE, ½ TURN, KICK, KICK
1-2 Touch Punta dreta cap a la dreta – Peu dret darrere Peu esquerre
3-4 Touch Punta esquerra a l’esquerra – Peu esquerre darrere Peu dret
5-6 Touch Punta dreta cap a la dreta – ½ volta dreta, Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Kick Peu dret davant – (saltant) tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant

SECCIÓ-4 CROSS & HOOK, KICK, KICK, HOOK, STEP-LOCK-STEP FWD, SCUFF
1-2 (saltant) Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere – tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant
3-4 (saltant) tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant – Hook Peu dret davant canya G
5-6 Peu dret davant diagonal dreta – Lock Peu esquerre darrere Peu dret
7-8 Peu dret davant diagonal dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-5 GRAPEVINE, TOE BACK, STEP SIDE, TOE BACK, FLICK SIDE, HOOK
1-4 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Touch Punta dreta darrere Taló esquerre
5-6 Peu dret cap a la dreta – Touch Punta esquerra darrere Taló dret
7-8 Flick Peu esquerre a l’esquerra – Hook Peu esquerre davant canya dreta

SECCIÓ-6 GRAPEVINE, SCUFF, ¼ TURN, HOOK, ¼ TURN, SCUFF
1-4 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Hook Peu esquerre darrere genoll dret
7-8 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-7 SCOOT & HITCH ¼ TURN TWICE, ROCK BACK JUMP, JAZZ BOX
1-2 (saltant) ¼ volta esquerra, Hitch genoll dret – ¼ volta esquerra, Hitch genoll dret
3-4 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant
5-8 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere – Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre davant

SECCIÓ-8 WEAVE, KICK BALL CHANGE, STOMPS
1-2 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
3-4 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua davant Peu dret
5 & 6 Kick Peu dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

TAG 3ª & 5ª PARETS
Ballar la Secció-1 dues vegades


Vídeos

Font: vanecountry


Font: HOOKEDDANCERS
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...