Tot Country

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 34 - Parets: 2 - Nivell: Beginner
Autor/a: Dan Mc Flyer
Font: Dan Mc Flyer

Música del ball:
Dolly Parton - Marry me


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-4 Step Right - Back Cross - Chasse right
Obrim cama dreta cap a la dreta, creuem cama esquerra per darrere i fem un txa-txa cap a la dreta.

5-8 Rock Step Left Below - Coaster Step
Amb la cama esquerra fem un rock step davant i també amb l'esquerra fem un coaster step a lloc.

9-12 Rock Step Right Below - Coaster Step
Amb la cama dreta fem un rock step davant i també amb la dreta fem un coaster step a lloc.

13-16 Step Left - Back Cross - Chasse Left
Obrim cama esquerra cap a l'esquerra, dreta creua per darrere i fem un txa-txa cap a l'esquerra.

17-20 - 1/2 left - Shuffle
Cama dreta davant i fem mitja volta cap a l'esquerra i fem un txa-txa davant amb la dreta

21-24 - 1/2 right - Shuffle 1/2 right
Cama esquerra davant i fem mitja volta cap a la dreta i desplaçant-nos des d'on venim en posició inicial, fem un txa-txa fent mitja volta cap a la dreta.

25-26 Right Rock Step back
Amb la cama dreta fem un rock step darrere

27-34 Double Kick right below - Coaster Step - Double Kick left Below - Coaster Step
Amb la cama dreta fem dues puntades davant una mica en diagonal oberta en fora i amb la dreta fem un coaster step desplaçant-nos cap a l'esquerra
Amb la cama esquerra fem dues puntades davant una mica en diagonal oberta en fora i amb l'esquerra fem un coaster step desplaçant-nos cap a la dreta.


Bridge 1:
Al final de la Tercera Paret (primera zona instrumental de la cançó) els darrers passos canvien pels següents:

27 - 32 Double Kick right below - Coaster Step - Stomp left - Scuff right
Amb la cama dreta fem dues puntades davant una mica en diagonal oberta en fora i amb la dreta fem un coaster step a lloc.
Piquem amb l'esquerra a terra al costat de la dreta i amb la dreta fem un scuff i tornem a començar des de dalt.

Bridge 2:
Al final de la Quarta paret (segona zona instrumental de la cançó) als darrers passos els afegirem un pas més.

27-35 Double Kick right below - Coaster Step - Double Kick left Below - Coaster Step - Scuff right
Amb la cama dreta fem dues puntades davant una mica en diagonal oberta en fora i amb la dreta fem un coaster step desplaçant-nos cap a l'esquerra
Amb la cama esquerra fem dues puntades davant una mica en diagonal oberta en fora i amb l'esquerra fem un coaster step desplaçant-nos cap a la dreta.
Amb la cama dreta fem un scuff a lloc


Vídeos

Font: Francesccalvo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...