Kerosene Lane

Français

Temps: 64 - Parets: 2 - Nivell: Advanced
Autor/a: Outlaws
Font: www.western-renegades.com (Traducció de Linedance.cat)

Música del ball:
Lee Kernagan - Kerosene Lane


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Secció 1 CROSS ROCK STEP, VAUDEVILLE BACKWARD, TOE, STRUT
1 – 2 Rock Peu dret davant Peu esquerre, Step Peu esquerre darrere
3 – 4 Peu dret cap a la dreta enrere, Peu esquerre davant Peu dret
5 – 6 Peu dret cap a la dreta enrere, Taló Peu esquerre en diagonal endavant esquerra
7 – 8 Punta Peu esquerre, Posar Taló Peu esquerre

Secció 2 STOMP, HOOK, STEP, BRUSHx2, STOMP, SWIVETx2
1 – 2 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre, Hook Peu dret davant Peu esquerre
3 – 4 Stomp Peu dret endavant, Scuff Peu esquerre
5 – 6 Brush Peu esquerre cap enrere, Stomp Peu esquerre a l’esquerra
7 – 8 Taló Peu esquerre a l’esquerra, Punta Peu esquerre a l’esquerra

Secció 3 KICKx2, TOEx2 ¼ TURN, ROCK STEPx2
1 – 2 (saltant) Kick Peu dret, Kick Peu esquerre amb ¼ volta a l’esquerra
3 – 4 Punta Peu dret darrere Peu esquerre, Punta Peu dret darrere Peu esquerre
5 – 6 (saltant) Rock Peu dret darrere, recover Peu esquerre
7 – 8 (saltant) Rock Peu dret darrere, recover Peu esquerre

Secció 4 ¼ TURN, FULL TURN, PIGEON WALK, APPLEJACK
1 – 2 ¼ volta a l’esquerra
3 – 4 volta completa a l’esquerra (acabar puntes de peus cap a l’interior)
5 – 6 (Desplaçament cap a la dreta) Obrir les puntes, Obrir els talons
7 – 8 Applejack cap a la dreta, tornar cap al centre

Secció 5 STEPx2, TOE, HEEL, FLICK, STOMP, SWIVET
1 – 2 Step Peu esquerre a l’esquerra, Step Peu dret darrere Peu esquerre
&3 – 4 Step Peu esquerre a l’esquerra, Punta Peu dret cap a la dreta, Taló Peu dret davant Peu esquerre
5 – 6 Flick Peu dret, Stomp Peu dret endavant
7 – 8 Talons cap a la dreta, Tornar cap al centre

Secció 6 ½ TURN, SCUFF, KICKx2, STOMPx2, SWIVET
1 – 2 ½ volta cap a la dreta, scuff Peu esquerre
3 – 4 (saltant avançant) Kick Peu esquerre x2
5 – 6 Stomp Peu esquerre endavant x2
7 – 8 Talons cap a l’esquerra, tornar cap al centre

Secció 7 ROCKING CHAIR, STEP ½ TURN, FULL TURN
1 – 2 Rock Peu dret endavant, recover
3 – 4 Rock Peu dret darrere, recover
5 – 6 Step Peu dret davant, ½ volta a l’esquerra
7 – 8 volta completa a l’esquerra

Secció 8 ROCK, KICKx2, ROCK, KICK, FLICK, STOMPx2
1 – 2 Rock Peu dret davant Peu esquerre, Kick Peu dret
3 – 4 Kick Peu esquerre, Rock Peu esquerre davant Peu dret
5 – 6 Kick Peu esquerre, Flick Peu dret
7 – 8 Stomp Peu dret, Stomp Peu esquerre


TAG
Després de la 4ª paret

Secció 1 ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN x3
1 – 2 Rock Peu dret endavant, recover
3 & 4 Pas chassé ½ volta cap a la dreta
5 & 6 Pas chassé ½ volta cap a la dreta
7 & 8 Pas chassé ½ volta cap a la dreta

Secció 2 STEPx4, ROCK STEP ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN
1 – 2 Step Peu esquerre a l’esquerra, Step Peu dret darrere Peu esquerre
3 – 4 Step Peu esquerre a l’esquerra, Step Peu dret davant Peu esquerre
5 – 6 Rock Peu esquerre a l’esquerra, recover ½ volta a l’esquerra
7 – 8 Toe Peu esquerre, Strut ½ volta a l’esquerra

Secció 3 STEPx4, ROCK STEP ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN
1 – 2 Step Peu dret cap a la dreta, Step Peu esquerre darrere Peu dret
3 – 4 Step Peu dret cap a la dreta, Step Peu esquerre davant Peu dret
5 – 6 Rock Peu dret cap a la dreta, recover ½ volta cap a la dreta
7 – 8 Toe Peu dret, Strut ½ volta cap a la dreta

Secció 4 STOMP, PAUSEx3, (STEP, TOUCH)x2
1 – 2 Stomp Peu esquerre a l’esquerra, Pausa
3 – 4 Pausa, Pausa
5 – 6 Step Peu dret diagonal endavant dreta, Touch Peu esquerre al costat del Peu dret
7 – 8 Step Peu esquerre diagonal endavant esquerra, Touch Peu dret al costat del Peu esquerre

Secció 5 STEP, TOUCH, STEP, STOMP, SWIVETx3, STOMP
1 – 2 Step Peu dret diagonal enrere dreta, Touch Peu esquerre al costat del Peu dret
3 – 4 Step Peu esquerre diagonal enrere esquerra, Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5 – 6 Taló Peu dret cap a la dreta endavant, Punta Peu dret cap a la dreta endavant
7 – 8 Taló Peu dret cap a la dreta, Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret


RESTART
A la 6ª paret, al final de la secció 7, tornar a començar el ball

Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...