Loose boots

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full

Temps: 44 - Parets: 4 - Nivell: Novice
Autor/a: Yvonne Stevens
Font: Joan Genover

Música del ball:
Shania Twain - Whose Bed Have Your Boots Been Under (146 bpm)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Començar a ballar amb les lletres de la cançó.


1-8 KICK-BALL-TOUCH/CROSSOVER-UNWIND
1 Kick del peu dret a davant.
& Pas del peu dret al costat del peu esquerre.
2 Marquem la punta del peu esquerre al costat esquerre.
3 Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
4 Fer ½ volta cap a la dreta (pes sobre el peu esquerre).
5 Kick del peu dret a davant.
& Pas del peu dret al costat del peu esquerre.
6 Marquem la punta del peu esquerre al costat esquerre
7 Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
8 Fer ½ volta cap a la dreta (pes sobre el peu esquerre).

9-12 FORWARD TAPS/PAUSE.
1 Marquem el taló del peu dret a davant.
2 Fent un salt tornem el peu dret al seu lloc, i al mateix temps marquem el taló del peu esquerre a davant.
3 Fent un salt tornem el peu esquerre al seu lloc, i al mateix temps marquem el taló del peu dret a davant.
4 Fem un temps de pausa.

(Nota: el full de ball diu que a Ontario, al temps 12, es fa un clap; doncs a vidreres també, aixi que cadasqú faci el què li agradi)

13-20 VINE WITH SYNCOPATION/POINT-STEP-CROSS
1 Pas amb el peu dret cap a la dreta.
2 Pas amb el peu esquerre creuant-lo per darrere del peu dret.
& Pas del peu dret cap a la dreta.
3 Pas del peu esquerre creuant-lo per davant del peu dret.
4 Marquem la punta del peu dret al costat dret.
5 Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
6. Marquem la punta del peu esquerre al costat esquerre.
7 Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
8 Marquem la punta del peu dret al costat dret.

21-28 CROSSOVER-UNWIND/TOE-HELL STRUTS
1 Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
2 Fem ½ volta cap a l´esquerra (mantenim el pes sobre el peu dret)
3 Kick del peu esquerre a davant.
& Pas del peu esquerre al costat del peu dret.
4 Marquem la punta del peu dret al costat dret.
5 Pas del peu dret a davant aixecant el taló (strut)
6 Abaixem el taló a terra
7 Pas del peu esquerre davant aixecant el taló.
8 Abaixem el taló a terra

29-36 TOE-HELL STRUTS/ROCK STEPS
1 Pas del peu dret a davant aixecant el taló (strut)
2 Abaixem el taló a terra
3 Pas del peu esquerre davant aixecant el taló.
4 Abaixem el taló a terra.
5 Rock del peu dret a davant.
6 Tornem el pes al peu esquerre.
7 Rock del peu dret enrere.
8 Tornem el pes al peu esquerre.

37-44 PIVOT ½ & ¼ TURNS/JAZZ BOX
1 Pas amb el peu dret a davant.
2 Fer ½ volta cap a l´esquerra pivotant sobre les puntes.
3 Pas a davant amb el peu dret.
4 Fer ¼ de volta cap a l´esquerra pivotant sobre les puntes.
5 Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
6 Pas enrere del peu esquerre.
7 Pas del peu dret al costat de l´esquerra.
8 Stomp del peu esquerre.


Vídeos

Font: alsonvideo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...