This summer

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Adriano Castagnoli
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Brad Paisley - Working On A Tan


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 SHUFFLE FWD, ROCK FWD, SHUFFLE BACK, ROCK BACK
1 & 2 Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret avançant
3-4 Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret
5 & 6 Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre reculant
7-8 Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-2 JAZZ BOX, STOMP, SWIVET, SCUFF
1-2 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere
3-4 Peu dret cap a la dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Swivet Taló dret cap a la dreta i Punta esquerra a l’esquerra – tornar cap al centre
7-8 Swivet Taló esquerre a l’esquerra i Punta dreta cap a la dreta – tornar cap al centre i Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-3 GRAPEVINE, TOUCH TOE, ROCK BACK, STOMP TWICE
1-2 Peu esquerre davant diagonal esquerra – Lock Peu dret darrere
3-4 Peu esquerre davant diagonal esquerra – Touch Punta dreta darrere Taló esquerre
5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant
7 – 8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre x2

SECCIÓ-4 TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN, COASTER STEP, SCUFF
1-2 Touch Punta dreta darrere – ½ volta dreta, posar Taló dret a terra
3-4 Touch Punta esquerra davant – ½ volta dreta, posar Taló esquerre a terra
5-6 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu dret davant – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-5 CROSS, STEP SIDE, ROCK BACK CROSS, SHUFFLE ½ TURN, SHUFFLE ½ TURN
1-2 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret cap a la dreta
3-4 Rock Peu esquerre creua darrere Peu dret – tornar sobre Peu dret
5 & 6 Fem ½ volta dreta, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre avançant
7 & 8 Fem ½ volta dreta, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret avançant

SECCIÓ-6 STEP SIDE, HEEL FWD, STEP BACK, KICK, COASTER STEP, SCUFF
1-2 Peu esquerre a l’esquerra – Touch Taló dret davant diagonal dreta
3-4 Peu dret darrere – Kick Peu esquerre davant
5-6 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-7 JAZZ BOX ½ TURN, ¼ TURN, SHUFFLE SIDE, ROCK BACK
1-2 (saltant) ¼ volta esquerra, Peu dret creua davant Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre darrere
3-4 (saltant) ¼ volta esquerra, tornar sobre Peu dret darrere i petit Kick Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre davant
5 & 6 Fem ¼ volta esquerra, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret cap a la dreta
7-8 Rock Peu esquerre creua darrere Peu dret – tornar sobre Peu dret

SECCIÓ-8 SHUFFLE SIDE, ¼ TURN, ROCK BACK, STEP FWD DIAG, STOMP, STEP BACK DIAG, STOMP
1-2 Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre a l’esquerra
3-4 Fem ¼ volta dreta, Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre davant
5-6 Peu dret davant diagonal dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu esquerre darrere diagonal esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

TAG AL FINAL DE LA 6ª PARET
Afegir aquests 8 temps dues vegades
1-4 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre – Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
5-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra – Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (acabar Pes del cos sobre Peu esquerre)


Vídeos

Font: WildCountryRoma


Font: WildCountryRoma
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...