Steve Earle

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Adriano Castagnoli
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Sugarland - Steve Earle


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 JUMPING JAZZ BOX RIGHT, KICK LEFT, STOMP, KICK LEFT BACK, SCUFF
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
3-4 Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Kick Peu esquerre davant – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Flick Peu esquerre darrere – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-2 JUMPING JAZZ BOX LEFT, KICK RIGHT, HOOK, KICK RIGHT, TOUCH TOE BACK
1-2 (saltant) Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere – tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant
3-4 Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Kick Peu dret davant – Hook Peu dret davant canya esquerra
7-8 Kick Peu dret davant – Touch Punta dreta darrere

SECCIÓ-3 ½ TURN RIGHT HEEL STRUT RIGHT, TURN ½ RIGHT, HOLD, SAILOR ¼ TURN RIGHT, SCUFF
1-2 Fem ½ volta dreta, Touch Taló dret davant – posar Taló dret a terra
3-4 Fem ½ volta dreta, Peu esquerre darrere – Pausa
5-6 Peu dret creua darrere Peu esquerre – ¼ volta dreta, Peu esquerre a l’esquerra
7-8 Peu dret davant – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-4 VAUDEVILLE, STEP, CROSS, ¼ TURN RIGHT, KICK, STOMP
1-2 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret darrere diagonal dreta
3-4 Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Peu dret creua davant Peu esquerre – ¼ volta dreta, Peu esquerre darrere
7-8 Kick Peu dret davant – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-5 SWIVEL RIGHT FOOT, STOMP LEFT, SWIVEL LEFT FOOT, STOMP RIGHT
1-2 Swivel Punta dreta cap a la dreta – Swivel Taló dret cap a la dreta
3-4 Swivel Punta dreta cap a la dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Swivel Taló esquerre a l’esquerra
7-8 Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-6 TOE STRUT BACK RIGHT AND LEFT, TOUCH RIGHT TOE, ½ TURN RIGHT, STEP SIDE, HOLD
1-2 Touch Punta dreta darrere – posar Taló dret a terra
3-4 Touch Punta esquerra darrere – posar Taló esquerre a terra
5-6 Touch Punta dreta cap a la dreta – ½ volta dreta, posar Taló dret a terra
7-8 Peu esquerre a l’esquerra – Pausa

SECCIÓ-7 ROCK BACK RIGHT, STEP, HOLD, TURN ¾ LEFT ROCK STEP LEFT, ¼ TURN LEFT, STOMP
1-2 Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre
3-4 Fem ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Pausa
5-6 Fem ½ volta esquerra, Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret
7-8 Fem ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-8 SWIVEL RIGHT FOOT, ¼ TURN LEFT, HOLD, ¼ TURN LEFT COASTER STEP LEFT, SCUFF
1-2 Swivel Taló dret cap a la dreta – Swivel Punta dreta cap a la dreta
3-4 Fem ¼ volta esquerra, Swivel Punta esquerra a l’esquerra i Taló dret cap a la dreta – Pausa
5-6 Peu esquerre darrere – ¼ volta esquerra, Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

RESTART 3ª PARET
Ballar fins al final de la Secció-6 … i tornar a començar

RESTART 4ª PARET
Ballar fins al final de la Secció-4 … i i tornar a començar


Vídeos

Font: WildCountryRoma


Font: WildCountryRoma
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...