Paris # Concurs Luckenbach Honkytonk - 2009

Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Anna Campmajó
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

Música del ball:
Calaisa - Sunday Paper


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQÜÈNCIA
1° paret + Pausa x4
2° paret
Tag-1
4° paret
3° paret + Pausa x4
Tag-2
5° paret
6° paret fins al final de la Secció-6 canviant el darrer Stomp per una Pausa
7° paret tornar al principi del ball quan torni a començar la música (Secció-1 & Secció-2)


SECCIÓ-1 KICK, CROSS & HOOK, KICK ¼ TURN, KICK, CROSS & HOOK ¼ TURN, KICK, KICK, CROSS & KICK
1 – 2 (saltant) Kick Peu dret davant – Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere
3 – 4 (saltant) ¼ volta esquerra, tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant – tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant
5 – 6 (saltant) ¼ volta esquerra, Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere – tornar sobre Peu dret i Kick Peu esquerre davant
7 – 8 (saltant) tornar sobre Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant – Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere

SECCIÓ-2 KICK, KICK, FLICK, STOMP, ROCK BACK JUMP, STOMP TWICE
1 – 2 (saltant) tornar sobre Peu esquerre i Kick Peu dret davant – tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant
3 – 4 (saltant) tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5 – 6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7 – 8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre x2

SECCIÓ-3 KICK BALL CROSS, ROCK FWD ¼ TURN, 1+ ½ TURN, SCUFF
1 & 2 Kick Peu dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu esquerre creua davant Peu dret
3 – 4 ¼ volta dreta, Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
5 – 6 ½ volta dreta, Peu dret davant – ½ volta dreta, Peu esquerre darrere
7 – 8 ½ volta dreta, Peu dret davant – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-4 WEAVE, HEEL, HEEL, HOOK, STEP FWD
1 – 2 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre
3 – 4 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua davant Peu esquerre
& 5 & 6 Peu esquerre darrere diagonal esquerra – Touch Taló dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Touch Taló esquerre davant
7 – 8 Hook Peu esquerre davant canya dreta – Peu esquerre davant

SECCIÓ-5 ROCK FWD, 1+ ¼ TURN, SCUFF, SCOOT & HITCH TWICE
1 – 2 Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
3 – 4 ½ volta dreta, Peu dret davant – ½ volta dreta, Peu esquerre darrere
5 – 6 ¼ volta dreta, Peu dret davant – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
7 – 8 (saltant) Salt sobre Peu dret avançant i Hitch genoll esquerre x2

SECCIÓ-6 STEP FWD, STOMP, SWIVELS, STOMP TWICE
1 – 2 Peu esquerre davant – Stomp Peu dret davant
3 – 4 Swivel Talons cap a la dreta – Swivel Talons cap al centre
5 – 6 Swivel Talons cap a la dreta – Swivel Talons cap al centre
7 – 8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre x2

SECCIÓ-7 KICK, JAZZ BOX, KICK, JAZZ BOX
1 – 2 Kick Peu dret davant – Peu dret creua davant Peu esquerre
3 – 4 Peu esquerre darrere – Peu dret cap a la dreta
5 – 6 Kick Peu esquerre davant – Peu esquerre creua davant Peu dret
7 – 8 Peu dret darrere – Peu esquerre a l’esquerra

SECCIÓ-8 KICK, HOOK, KICK, FLICK, SHUFFLE ½ TURN, ½ TURN, STOMP
1 – 2 Kick Peu dret davant – Hook Peu dret davant canya esquerra
3 – 4 Kick Peu dret davant – Flick Peu dret darrere
5 – 6 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
7 – 8 ½ volta sobre Peu esquerre, Flick Peu dret darrere – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre


TAG-1
AL FINAL de la 2ª PARET
1 – 4 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua davant Peu dret
5 & 6 Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret cap a la dreta
7 – 8 Rock Peu esquerre creuat darrere Peu dret – tornar sobre Peu dret
1 – 4 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua davant Peu esquerre
5 & 6 Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre a l’esquerra
7 – 8 Rock Peu dret creuat darrere Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre
1 – 4 Touch Punta dreta davant – posar Taló dret a terra – Touch Punta esquerra davant – posar Taló esquerre a terra
5 – 8 Touch Punta dreta davant – posar Taló dret a terra – Touch Punta esquerra davant – posar Taló esquerre a terra
1 – 4 Punta dreta davant i Tap Taló dret a terra x4

TAG-2
AL FINAL de la 4ª PARET
1 – 4 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua davant Peu dret
5 & 6 Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret cap a la dreta
7 – 8 Rock Peu esquerre creuat darrere Peu dret – tornar sobre Peu dret
1 – 4 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua davant Peu esquerre
5 & 6 Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre a l’esquerra
7 – 8 Rock Peu dret creuat darrere Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre
1 – 4 Touch Punta dreta davant – posar Taló dret a terra – Touch Punta esquerra davant – posar Taló esquerre a terra
1 – 4 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pauses x3
5 – 8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pauses x3
1 – 4 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pauses x3
5 – 8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pauses x3
1 – 8 Punta dreta davant i Tap Taló dret a terra x8
1 – 4 Touch Punta dreta davant – posar Taló dret a terra – Touch Punta esquerra davant – posar Taló esquerre a terra
5 – 8 Touch Punta dreta davant – posar Taló dret a terra – Touch Punta esquerra davant – posar Taló esquerre a terra


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...