Blue

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: LOLITA TOURNATORY
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Gretchen Wilson - Blue Collar Done Turn Red


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 SCUFF, HOOK, HEEL TWICE, TOGETHER, SCUFF, HOOK, HEEL TWICE, TOGETHER
1-2. Scuff Peu dret davant – Hook Peu dret davant canya esquerra
3-4&. Touch Taló dret davant x2 – Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6. Scuff Peu esquerre davant – Hook Peu esquerre davant canya dreta
7-8&. Touch Taló esquerre davant x2 – Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-2 HEELS, STOMP SIDE, HOLD, SWIVELS HEEL-TOE-HEEL
1&2&. Touch Taló dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre – Touch Taló esquerre davant – Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4. Stomp Peu dret cap a la dreta – Pausa
5&6. Swivel Taló esquerre cap a la dreta – Swivel Punta esquerra cap a la dreta – Swivel Taló esquerre cap a la dreta
7&8. Swivel Taló esquerre a l’esquerra – Swivel Punta esquerra a l’esquerra – Swivel Taló esquerre a l’esquerra

SECCIÓ-3 HEEL, HOOK, SHUFFLE FWD, STEP SIDE, STOMP, STEP SIDE ¼ TURN, STOMP
1-2. Touch Taló dret davant – Hook Peu dret davant canya esquerra
3&4. Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret avançant
5-6. Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8. ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-4 WEAVE SYNCOPED, STOMP, JUMP SIDE, STOMP, JUMP ¼ TURN, STOMP, JUMP SIDE, STOMP
1-2. Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre
&3-4. Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra
5&6. (saltant) Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
&7. (saltant) ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
&8. (saltant) Peu dret cap a la dreta – Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret (Pes del cos sobre Peu esquerre)


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: destinationcountry


Font: cowgirlup332
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...