Welcome Martina # 6e lloc al I Concurs de "Cor Country" - 2009

Temps: Seqüencial - Parets: 4
Autor/a: Maite Alemany

Font: emilimuntaner

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Celtas Cortos - Salida de emergencia


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 16 temps
Seqüència: A-A-A-A-B-A-A-C-A-A-B-A-D-A-A-A-E-A

Part A
HEEL HOOK SHUFFLE , TOE, HEEL, TOE, HEEL

1 Taló peu dret davant
2 Taló peu dret a la canya de la bota esquerra
3 & 4 Triple step amb la dreta davant
5 Punta esquerra darrere
& Pas peu esquerre a lloc deixant el pes al peu esquerre
6 Taló dret davant
& Pas peu dret a lloc deixant el pes al peu dret
7 Punta esquerra darrere
& Pas peu esquerre a lloc deixant el pes al peu esquerre
8 Taló dret davant
& Pas peu dret a lloc deixant el pes al peu dret

HEEL HOOK SHUFFLE , TOE, HEEL, TOE, HEEL
1 Taló peu esquerre davant
2 Taló peu esquerre la canya de la bota dreta
3 & 4 Triple step amb l’esquerra davant
5 Punta dreta darrere
& Pas peu dreta a lloc deixant el pes al peu dret
6 Taló esquerre davant
& Pas peu esquerre a lloc deixant el pes al peu esquerre
7 Punta dreta darrere
& Pas peu dret a lloc deixant el pes al peu dret
8 Taló esquerre davant
& Pas peu esquerre a lloc deixant el pes al peu esquerre

SIDE SWITCHES, HEEL SWITCHES FORWARD ,PIVOT 1/2 TURN 1/2 , ½
1 Punta peu dret a la dreta
& Peu dret al costat de l’esquerre
2 Punta peu esquerre a l’esquerra
& Peu esquerre al costat del dret
3 Taló dret davant
& Peu dret al costat de l’esquerre
4 Taló esquerre davant
& Peu esquerre al costat del dret
5 Punta dreta darrere
6 Fem 1/2 volta a la dreta
7 Pas peu esquerre davant fent 1/2 volta a la dreta
8 Pas peu dret davant fent 1/2 volta a la dreta

ROCK, CHASSE 1/2 TURN Jazzbox ¼
1 Rock peu esquerre davant
2 Tornar el pes al peu dret
3 & 4 Fem 1/2 volta a l’esquerra amb un chasse
5 Creuar peu dret per davant de l’esquerre
6 Pas darrere peu esquerre
7 Pas amb el dret fent 1/4 de volta a la dreta
8 Pas peu esquerre davant


Part B
TALONS

1 Taló dret davant
2 Hold
& Tornar el peu dret al costat de l’esquerre
3 Taló esquerre davant
4 Hold
& Tornar el peu esquerre al costat del dret
5 Taló dret davant
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
6 Taló esquerre davant
& Pas peu esquerre al costat del dret
7 Taló dret davant
& Pas peu dret al costat de l’esquerre
8 Taló esquerre davant
& Pas peu esquerre al costat del dret

TALONS I PUNTES CROSS STEP CROSS STEP CROSS STEP CROSS STEP
1 Marcar el taló dret davant
2 Hold
3 Marcar la punta dreta al costat dret girant el cos cap a l’esquerra
4 Hold
5 Creuar la dreta per davant de l’esquerra
& Pas petit peu esquerre a l’esquerra (sense descreuar)
6 Creuar la dreta per davant de l’esquerra
& Pas petit peu esquerre a l’esquerra (sense descreuar)
7 Creuar la dreta per davant de l’esquerra
& Pas petit peu esquerre a l’esquerra (sense descreuar)
8 Creuar la dreta per davant de l’esquerra

TALONS I PUNTES CROSS STEP CROSS STEP CROSS STEP CROSS STEP
1 Marcar el taló esquerre davant
2 Hold
3 Marcar la punta esquerra al costat esquerre girant el cos cap a la dreta
4 Hold
5 Creuar l’esquerra per davant del dret
& Pas petit peu dret a la dreta (sense descreuar)
6 Creuar l’esquerra per davant de la dreta
& Pas petit peu dret a la dreta (sense descreuar)
7 Creuar l’esquerra per davant de la dreta
& Pas petit peu dret a la dreta (sense descreuar)
8 Creuar l’esquerra per davant de la dreta

TALONS
1 Taló dret davant
2 Hold
3 Taló esquerre davant
4 Hold
5 Taló dret davant
& Peu dret al costat de l’esquerre
6 Taló esquerre davant
& Tornar el peu esquerre al costat del dret
7 Taló dret davant
& Tornar el peu dret al costat de l’esquerre
8 Taló esquerre davant
& Tornar el peu esquerre al costat del dret

Part C
TALONS

1 Taló dret davant
2 Hold
3 Taló esquerre davant
4 Hold
5 Taló dret davant
& Peu dret al costat de l’esquerre
6 Taló esquerre davant
& Peu esquerre al costat del dret
7 Taló dret davant
& Peu dret al costat de l’esquerre
8 Taló esquerre davant
& Peu esquerre al costat del dret


STEPS & STOMPS
Aquests 8 temps es fan agafats per les espatlles amb els companys de filera durant
1 Stomp dreta davant
2 Hold
3 Stomp esquerre davant
4 Hold
5 Stomp dreta davant
6 stomp esquerre davant
7 Stomp dreta davant
8 stomp esquerre davant

Part D
SAILOR STEP dreta, SAILOR STEP esquerre, SAILOR STEP dreta SAILOR STEP esquerre

1 Pas peu dret darrere de l’esquerre
& Pas peu esquerre darrere al costat del dret
2 Pas peu dret a la dreta
3 Pas peu esquerre darrere del dret
& Pas peu dret darrere al costat de l’esquerre
4 Pas peu esquerre a l’esquerra
5 Pas peu dret darrere de l’esquerre
& Pas peu esquerre darrere al costat del dret
6 Pas peu dret a la dreta
7 Pas peu esquerre darrere del dret
& Pas peu dret darrere al costat de l’esquerre
8 Pas peu esquerre a l’esquerra

Part E
Stomp, Hold, Clap

1.- Stomp peu dret davant
2.- Hold, picant de mansVídeos

Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...