California blue

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullEnglish English

Temps: 48 - Parets: 4
Autor/a: Jean Bridgeman (UK, 2008)

Font: Rafel Corbí

Música del ball:
Roy Orbison - California blue


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Comencem amb la veu, entrada 10 temps

RIGHT SIDE BEHIND, RIGHT SAILOR STEP ½ PIVOT TWICE
1-2 Pas peu dreta a la dreta, creuem l'esquerre per darrere del dret
3&4 Creuem el dret per darrere l'esquerre, pas peu esquerre a l'esquerra, pas peu dret en el lloc
5-6 Pas peu esquerre endavant, girem ½ volta a la dreta (pes sobre el peu dret)
7-8 Pas peu esquerre endavant, girem ½ volta a la dreta (pes sobre el peu dret)

LEFT SIDE BEHIND, LEFT SAILOR STEP ½ PIVOT TWICE
9-16 Repetim els passos de l'1 al 8 però començant amb el peu esquerre
9-10 Pas peu esquerre a l'esquerra, creuem el dret per darrere l'esquerre
11&12 Creuem l'esquerre per darrere del dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre en el lloc
13-14 Pas peu dret endavant, girem ½ volta a l'esquerra (pes sobre el peu esquerre)
15-16 Pas peu dret endavant, girem ½ volta a l'esquerra (pes sobre el peu esquerre)

RIGHT DIAGONAL, LOCK STEP, SHUFFLE ROCK STEP, ½ TRIPLE TURN
17-18 Pas peu dret endavant i en diagonal a la dreta, peu esquerre per darrere del dret (lock)
19&20 Pas peu dret endavant, esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
21-22 Rock amb el peu esquerre endavant, tornem el pes enrere sobre el peu dret
23&24 Fem ½ volta cap a l'esquerra sobre el peu dret i pas endavant peu esquerre, dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre endavant
25-32 Repeat section 2 (Repetim passos del 17 al 24)

SIDE BEHIND, SIDE SHUFFLE ¼ TURN, ½ PIVOT TURN, SHUFFLE
33-34 Pas peu dret a la dreta, creuem l'esquerre per darrere del dret
35&36 Pas peu dret a la dreta, esquerre al costat del dret, fem ¼ de volta a la dreta i pas peu dret endavant
37-38 Pas peu esquerre endavant, girem ½ volta a la dreta (pes sobre el peu dret)
39&40 Pas peu esquerre endavant, dret al costat de l'esquerre, pas peu esquerre endavant

FULL TURN, SHUFFLE, ROCK STEP, COASTER CROSS
41 Pivotem sobre el peu esquerre i fem ½ volta a l'esquerra amb pas enrere amb el peu dret
42 Girem ½ a l'esquerra i pas endavant amb el peu dret
43&44 Pas peu dret endavant, esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant
45-46 Rock amb el peu esquerre endavant, tornem el pes sobre el peu dret
47&48 Pas peu esquerre enrere, pas peu dret en el lloc, creuem el peu esquerre per davant del dret


Vídeos

Font: QUIMAYME
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...