99 # I Concurs de "Cor Country" - 2009

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: Seqüencial
Autor/a: Colla Country

Font: The Southern Gang (Traducció al català: Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Brian McComas - 99,9% sure


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQÜÈNCIA
A B A-A A B-A B A-A A B-A B A-A A B-A B A

PART A

STEP FWD DIAG, STEP FWD DIAG, RETURN, ROCK BACK JUMP ¼ TURN, STOMP, HOLD

1-2 Peu dret davant diagonal dreta – Peu esquerre davant diagonal esquerra
3-4 tornar Peu dret cap al centre – Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 (saltant) ¼ volta esquerra, Rock Peu dret darrere i Taló esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa

SECT-2 PIGEON TOE, HOLD, ¾ TURN, ½ TURN, HOLD
1-2 (cap a la dreta) Obrir Puntes – Tancar Puntes – Obrir Puntes – Pausa (acabar Pes del cos sobre Peu dret)
5-6 ¾ volta esquerra sobre Peu dret, Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret
7-8 ½ volta esquerra sobre Peu dret, Peu esquerre davant – Pausa

SECT-3 VAUDEVILLE RIGHT, VAUDEVILLE LEFT
1-2 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre darrere diagonal esquerra
3-4 Touch Taló dreta davant diagonal dreta – Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret darrere diagonal dreta
7-8 Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – Peu esquerre al costat del Peu dret

SECT-4 SCUFF, SCOOT & HITCH, STOMP, SWIVELS
1-2 Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre – Saut sobre Peu esquerre avançant amb Hitch genoll dret
3-4 Stomp Peu dret davant Peu esquerre – Pausa
5-6 Swivel Talons cap a la dreta – Swivel Talons cap al centre
7-8 Swivel Talons cap a la dreta – Swivel Talons cap al centre


PART – B
SECT-5 COASTER STEP, FULL TURN, HOLD, STOMP, HOLD

1-2-3 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret davant
4-5-6 volta completa a l’esquerra sobre Peu dret (2 temps) – Pausa
7-8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa (Pes del cos sobre Peu esquerre)

SECT-6 KICK BALL CROSS, HOLD, ROCK ¼ TURN, ½ TURN, HOLD
1-2 Kick Peu dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Peu esquerre creua davant Peu dret – Pausa
5-6 ¼ volta dreta, Rock Peu dret davant – tornar sobre Peu esquerre
7-8 ½ volta dreta, Peu dret davant – Pausa

SECT-7 ½ TURN, HOLD, SLOW COASTER STEP, HOLD, STEP FWD, HOLD
1-2 ½ volta dreta, Peu esquerre darrere – Pausa
3-4 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Peu dret davant – Pausa
7-8 Peu esquerre davant – Pausa

SECT-8 STEP FWD, FULL TURN, HOLD, ROCK BACK JUMP, STOMP, HOLD
1-4 Peu dret davant – volta completa a l’esquerra sobre Peu dret (2 temps) – Pausa
5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Taló esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – PausaVídeos

Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...