T'Ebre Polka dance

Temps: A-32, B-32, C-16, D-13 - Parets: 1 - Posició i descripció: Doble cercle, ILOD (nois), OLOD (noies) i/o contradance - Nivell: Newcomer - Nivell 1 (Principiant)
Autor/a: Conxita Mosegui i Sussy Rodriguez (www.terresdelebrelinedance.es)
Font: Conxita Mosegui i Sussy Rodriguez

Música del ball:
Atomik Harmonik - Traktor Polka (no és música country)DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència: AA-BB-A-C-AA-BB-A-BB-D


PART A (32 ounts)

HEEL TOUCH, HOOK, TRIPLE STEP ¼, STEP TURN ½ RIGHT SIDE, ¼ CHASSE

1-2 amb el peu dret, taló a la dreta i hook
3&4 ¼ de volta, pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant (D.E.D)
5-6 pas peu esquerre endavant ½ volta a la dreta
7&8 ¼ de volta a la dreta, pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra (E.D.E).

TRIPLE STEP FORWARD X2, TRIPLE STEP BACK, COASTER STEP
9&10 pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant (D.E.D)
11&12 pas peu esquerre endavant, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant (E:D:E)
13&14 pas peu dret enrera, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret enrere (D:E:D)
15&16 pas peu esquerre enrera, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre endavant.

OUT OUT CLAP, IN IN CLAP, TOE SIDE SWITCHES, CLAP X2
17&18 pas peu dret endavant en diagonal a la dreta, pas peu esquerre en diagonal a l’esquerra ( V ), piquem les mans de les persones que tenim davant (dreta/esquerra)
19&20 pas peu dret enrera , pas peu esquerre al costat del dret. (tancar V), piquem de mans
21&22 punta dreta a la dreta, peu dret al lloc, punta peu esquerre a l’esquerra
23&24 punta dreta a la dreta, piquem de mans dos cops.

STEP, PIVOT TURN ½ LEFT X2, JAZZBOX
25-26 Pas endavant peu dret ½ volta a l‘esquerra
27-28 pas endavant peu dret ½ volta a l’esquerra.
29-32 creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre enrera, pas peu dret a la
dreta, pas peu esquerre endavant.


PART B (32 counts)

CIRCLE POSITION OLOD (inner circle) POLKA STEPS X 4 LEFT SIDE, HALF TURN LEFT, CHASSE RIGHT SIDE , HALF TURN, STEP, STOMP (with holding hands)

1&2&3&4 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre al’esquerra
5&6 ½ volta a l’esquerra pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta (D.E.D)
7-8 pas peu esquerre ½ volta a la dreta, piquem amb peu dret.

SHUFFLE (turning left holding the elbows) X 3LEFT, RIGHT, LEFT, STOMP X2
9&10 Pas endavant peu esquerre, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas endavant peu esquerre.
11&12 Pas endavant peu dret, pas peu esquerre al costat del dret, pas endavant peu dret.
13&14 Pas endavant peu esquerre, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas endavant peu esquerre.
15&16 stomp peu dret, stomp peu esquerre al costat del dret
(Durant els shuffles es gira al voltant de la parella una volta sencera fins tornar al punt de partida.)

POLKA STEPS X 4 RIGHT SIDE, HALF TURN RIGHT, CHASSE LEFT SIDE, HALF TURN, STEP, STOMP UP (with holding hands)
17&18&19&20 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al cotat del dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta
21&22 ½ volta a la dreta pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
23-24 ½ volta a l’esquerra, pas peu dret a la dreta, piquem amb peu esquerre sense deixar el pes

SHUFFLES (Left grip with your hands) X 4 LEFT, RIGHT, LEFT, SHUFFLE RIGHT, FULL TURN LEFT
25&26 Pas endavant peu esquerre, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas endavant peu esquerre.
27&28 Pas endavant peu dret, pas peu esquerre al costat del dret, pas endavant peu dret.
29&30 Pas endavant peu esquerre, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas endavant peu esquerre.
31&32 pas endavant peu dret, pas peu esquerre alcostat del dret, pas endavant peu dret while turn pass under the left arm of thecouple


PART B (32 counts)

CIRCLE POSITION ILOD (foreign circle)
POLKA STEPS X 4 RIGHT SIDE, HALF TURN RIGHT, CHASSE LEFT SIDE, HALF TURN , STEP, STOMP UP (with holding hands)

1&2&3&4 Pas peu dret a la dreta,pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta
5&6 ½ volta a la dreta pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre al’esquerra
7-8 pas peu dret ½ volta a l’esquerra, piquem amb peu esquerre sense deixar el pes.

SHUFFLE (turning left holding the elbows) X 3 LEFT, RIGHT, LEFT, STOMP X2
9&10 Pas endavant peu esquerre, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas endavant peu esquerre.
11&12 Pas endavant peu dret, pas peu esquerre al costat del dret, pas endavant peu dret.
13&14 Pas endavant peu esquerre, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas endavant peu esquerre.
15&16 stomp peu dret, stomp peu esquerre al costat del dret
(Durant els shuffles es gira al voltant de la parellauna volta sencera fins tornar al punt de partida.)

POLKA STEPS X 4 LEFT SIDE, HALF TURN LEFT, CHASSE RIGHT SIDE , HALF TURN, STEP, STOMP (with holding hands)
17&1&19&20 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
21&22 ½ volta a l’esquerra pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta.
23-24 ½ volta a la dreta pas peu esquerre a l’esquerra, piquem amb peu dret

SHUFFLES (Left grip with your hands) X 4 LEFT, RIGHT, LEFT, SHUFFLE RIGHT, FULL TURN LEFT
25&26 Pas endavant peu esquerre, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas endavant peu esquerre.
27&28 Pas endavant peu dret, pas peu esquerre al costat del dret, pas endavant peu dret.
29&30 Pas endavant peu esquerre, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas endavant peu esquerre.
31&32 pas endavant peu dret, pas peu esquerre al costat del dret, pas endavant peu dret


PART C (16 counts)

BOTH CIRCLES (with each circle holding hands) POLKA STEPS X8 RIGHT

1&2&3&4&5&6&7&8 Pas peu dret a la dreta, esquerre al costat de l’esquerre, paspeu d ret a la dreta X8

POLKA STEPS X8 LEFT
9&10&11&12&13&14&15&16 Pas peu esquerre a l’esquerra, peu dret al costat de l’esquerre, pas peu dret a la dreta X8
*per fer la presentació d’aquesta coreografia, durant aquests counts es canvia la figura, es a dir que des de cercle canviem a contradance., mostrant així dues formes de ballar-la.PART D (13 counts)

CIRCLE POSITION (Holding hands with your partner)
POLKA STEPS X4 ¾ TURN LEFT SIDE

1&2&3&4 pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del peu dret, pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret endavant i pas peu esquerre al costat del peu dret.
(girant ¾ de volta cap a l’esquerra)

¼ TURN RIGHT/LEFT, POLKA STEPS X4
5&6&7&8 pas peu dret/esquerre endavant, pas peu esquerre/dret al costat, pas peu dret/esquerre endavant, pas peu esquerre/dret al costat, pas peu dret/esquerre endavant, pas peu esquerre/dret al costat, pas peu dret/esquerre endavant, pas peu esquerre/dret al costat.

¼ TURN LEFT/RIGHT, POLKA STEP X4, HEEL TOUCH FORWARD
9&10&11&12 pas peu esquerre/dret endavant, pas peu dret/esquerre al costat, pas peu esquerre/dret endavant, pas peu dret/esquerre al costat, pas peu esquerre/dret endavant, pas peu dret/esquerre al costat, pas peu esquerre/dret endavant, pas peu dret/esquerre al costat.

13 marquen taló dret/esquerre endavant baixant els braços i fent pose final sense deixar les mans.

*per fer més vistosa la presentació, les parelles es coloquen en dues files i, de forma intercalada, unes parelles van en una direcció i les altres cap a l’altra acabant en una sola fila.

És el nostre desig que disfruteu ballant-la tant com ho fem nosaltres


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...