Gettin over # 17è lloc al III Concurs de El Barn d'en Greg - 2011

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Thunders
Font: Thunders

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Scott Hisey - Gettin Over A Good Sober


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

ROCK STEP, ½ TURN, HOLD, (x2)
1 - Pas davant amb el peu dret
2 – Tornem el pes al peu esquerre
3 – Pivotant sobre el peu esquerre fem ½ volta a la dreta i fem pas amb peu dret davant
4 – Temps mort
5 – Pas davant amb el peu esquerre
6 – Tornem el pes al peu dret
7 – Pivotant sobre el peu dret fem ½ volta a l’esquerra i fem pas amb peu esquerre davant
8 – Temps mort

RIGHT GRAPEVINE ¼ TURN, LEFT ROLLING VINE 1¼ TURN, SCUFF
1 - Fent ¼ volta a l’esquerra fem pas amb peu dret a la dreta
2 – Creuem peu esquerre per darrere del peu dret
3 – Pas amb el peu dret a la dreta
4 – Marquem punta esquerra al costat del peu dret
5 – ¼ volta a l’esquerra, pas amb el peu esquerre davant
6 – ½ volta a l’esquerra, pas amb peu dret darrere
7 – ½ volta a l’esquerra, pas amb peu esquerre davant
8 – Arrosseguem taló dret davant pel costat del peu esquerre

CROSS ROCK STEP TOGETHER (x2), KICK (x2)
1 - Pas amb peu dret per davant del peu esquerre saltant
2 – Tornem pes al peu esquerre
3 – Pas amb peu dret al costat del peu esquerre
4 – Pas amb peu esquerre per davant del peu dret saltant
5 – Tornem pes al peu dret
6 – Pas amb peu esquerre al costat del peu dret
7 – Puntada amb el peu dret davant
8 – Puntada amb el peu dret davant

SLOW COASTER STEP, SCUFF, ROCK STEP, ½ TURN, HOLD
1 - Pas amb peu dret darrere
2 – Pas amb peu esquerre darrere al costat del peu dret
3 – Pas amb peu dret davant
4 – Arrosseguem taló esquerre davant pel costat del peu dret
5 - Pas davant amb el peu esquerre
6 – Tornem el pes al peu dret
7 – Pivotant sobre el peu dret fem ½ volta a l’esquerra i fem pas amb peu esquerre davant
8 – Temps mort

TAG: A la 2ª, 5ª i 6ª paret, després dels primers 32 temps, fem el tag de quatre temps i continuem amb el ball

VAUDEVILLE, VAUDEVILLE HOOK
1 - Pas amb peu dret creuant per davant de la cama esquerra
2 – Pas amb peu esquerre darrere en diagonal a l’esquerra
3 – Marquem taló dret davant
4 – Ajuntem peu dret al costat del peu esquerre
5 – Pas amb peu esquerre creuant per davant de la cama dreta
6 – Pas amb peu dret darrere en diagonal a la dreta
7 – Marquem taló esquerre davant
8 – Apujem taló esquerre fins a la canya de la cama dreta

LEFT GRAPEVINE, RIGHT ROLLING VINE
1 - Pas amb peu esquerre a l’esquerra
2 – Pas amb peu dret creuant per darrere del peu esquerre
3 – Pas amb peu esquerre a l’esquerra
4 – Marquem punta dreta al costat del peu esquerre
5 – Pas amb peu dret a la dreta fent ¼ volta a la dreta
6 – Pas amb cama esquerra davant fent ½ volta a la dreta
7 – Pas amb peu dret darrere fent ¼ volta a la dreta
8 – Pas amb peu esquerre al costat del peu dret

KICK (x2), HOOK KICK (x2), KICK HOOK
1 - Puntada amb el peu dret davant saltant
2 - Puntada amb el peu dret davant saltant
3 – Abaixem peu dret i a la vegada apujem peu esquerre per darrere de cama dreta
4 – Abaixem peu esquerre i a la vegada fem puntada amb peu dret davant
5 – Abaixem peu dret i a la vegada apujem peu esquerre per darrere de cama dreta
6 – Abaixem peu esquerre i a la vegada fem puntada amb peu dret davant
7 – Abaixem peu dret i a la vegada fem puntada amb peu esquerre davant
8 – Abaixem peu esquerre i a la vegada apujem peu dret per darrere de cama esquerra

TOE TOUCH (x2), ROCK STEP, ½ TURN HOLD, STOMP HOLD
1 - Toquem amb punta dreta al terra per darrere de cama esquerra
2 – Toquem amb punta dreta al terra per darrere de cama esquerra
3 – Pas amb peu dret a la dreta
4 – Tornem el pes a la cama esquerra
5 – Pivotant sobre la cama esquerra fem ½ volta a la dreta i pas amb peu dret a la dreta
6 – Temps mort
7 – Fem pas amb peu esquerre davant picant al terra
8 – Temps mort

TORNEM A COMENÇAR

TAG: PIVOT TURN (x2)
1 - Pas amb peu dret davant
2 – ½ volta a l’esquerra deixant pes a la cama esquerra
3 – Pas amb peu dret davant
4 – ½ volta a l’esquerra deixant pes a la cama esquerra


Vídeos

Font: Linedance.catFont: MAITEALEMANY
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...