Pick up # 1er lloc al I Concurs Back to Kansas - 2010

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 64 (1r tag 2 counts) + (2n tag 4 counts) - Parets: 2
Autor/a: Marta Agut (The Diamonds)

Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Música del ball:
Kevin Fowler - What's Your Point


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 SHUFFLE ½ TURN, ½ TURN, ROCK FWD, SHUFFLE BACK, TOE STRUT ½ TURN
1 & 2 Fem ½ volta esquerra, Pas chassés Peu dret – Peu esquerre – Peu dret
3-4 Fem ½ volta esquerra, Rock Peu esquerre davant – tornar sobre Peu dret
5 & 6 Pas chassés Peu esquerre – Peu dret – Peu esquerre reculant
7-8 Touch Punta dreta darrere – Girar ½ volta dreta, Taló dret a terra

SECCIÓ-2 TOE STRUT ½ TURN, ROCK BACK JUMP, STOMP, HOLD, ½ TURN, HOOK
1-2 Touch Punta esquerra davant – Girar ½ volta dreta, Taló esquerre a terra
3-4 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre
5-6 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa
7-8 Fem ½ volta dreta darrere, Peu dret davant – Hook Peu esquerre darrere genoll dret

SECCIÓ-3 ½ TURN, HOOK, ½ TURN, HOOK, ½ TURN, FLICK, STOMP, HOLD
1-2 Fem ½ volta dreta darrere, Peu esquerre darrere – Hook Peu dret darrere genoll esquerre
3-4 Fem ½ volta dreta darrere, Peu dret davant – Hook Peu esquerre darrere genoll dret
5-6 Fem ½ volta dreta darrere, Peu esquerre darrere – Flick Peu dret darrere
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre – Pausa

SECCIÓ-4 KICK BALL CROSS, UNWIND FULL TURN, HEEL, HEEL, TOE BACK CROSS
1 & 2 Kick Peu esquerre davant – Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu dret creua davant Peu esquerre (acabar Pes del cos sobre els 2 peus)
3-4 Desenrotllar 1 volta completa a l’esquerra (en 2 temps)
5-6 (saltant) Touch Taló dret davant – Touch Taló esquerre davant
7-8 Peu esquerre al costat del Peu dret – Touch Punta dreta creuant darrere a l’esquerra del Peu esquerre

SECCIÓ-5 GRAPEVINE, SCUFF, SHUFFLE ½ TURN, STEP SIDE, TOE SIDE
1-2 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
3-4 Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
5 & 6 Fem ½ volta dreta, Pas chassés Peu esquerre – Peu dret – Peu esquerre
7-8 Peu dret cap a la dreta – Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre endins)

SECCIÓ-6 ROLLING VINE LEFT, TOE SIDE, ROLLING VINE RIGHT, STEP FWD
1-2 Fem ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant – ½ volta esquerra, Peu dret darrere
3-4 Fem ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra – Touch Punta dreta cap a la dreta (genoll dret endins)
5-6 Fem ¼ volta dreta, Peu dret davant – ½ volta dreta, Peu esquerre darrere
7-8 Fem ¼ volta dreta, Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre davant

SECCIÓ-7 ½ TURN, KICK, FWD, STOMP, SWIVEL HEEL-TOE, SWIVELS HEEL WITH ½ TURN
1-2 Fem ½ volta esquerra, Peu dret darrere – Kick Peu esquerre davant
3-4 Peu esquerre lleugerament davant – Stomp Peu dret davant
5-6 Swivel Taló dret cap a la dreta – Swivel Punta dreta cap a la dreta
7-8 Fem ½ volta dreta, Swivels Talons cap a la dreta – Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-8 STOMP, ROCK BACK JUMP, SCUFF, HEEL, TOGETHER, HEEL, TOGETHER
1-2 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre – Rock saltant Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant
3-4 Tornar sobre Peu esquerre – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Touch Taló dret davant – Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Touch Taló esquerre davant – Peu esquerre al costat del Peu dret

TAG-1 AL FINAL DE LA 1ª PARET, 4ª PARET & 6ª PARET
1 – 2 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre x2

TAG-2 A 3ª PARET
Ballar fins al Temps-6 de la Secció-2 i afegir
1-4 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret – Peu dret cap a la dreta – Stomp Peu esquerre davant
Tornar a començar el ball des del principi


Vídeos

Font: Nashmerville


Font: vanecountry


Font: WildCountryRoma
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...