Down To Amarillo

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Chatti The Valley

Font: Midland Mavericks, Xavier Badiella i LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
The Mavericks - Things I Cannot Change


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SCISSORS (RIGHT), HOLD, SCISSORS (LEFT), HOLD
1.- Peu esquerre creua per davant del dret
2.- Pas dreta peu dret
3.- Cross peu dret per davant de l’esquerre
4.- Fem una pausa
5.- Pas esquerra peu esquerre
6.- Peu dret al costat de l’esquerre
7.- Cross peu esquerre per davant del dret
8.- Fem una pausa

TRIPLE STEP LOCK (RIGHT), HOLD, STEP TURN CLOSER (RIGHT), HOLD
9.- Pas davant peu dret
10.- Pas davant peu esquerre, lock per darrere peu dret
11.- Pas davant peu dret
12.- Fem una pausa
13.- Pas davant peu esquerre
14.- 1/2 volta cap a la dreta i pes sobre el peu dret
15.- Pas davant peu esquerre, al costat del dret
16.- Fem una pausa

RHUMBA BOX (RIGHT), HOLD, RHUMBA BOX (LEFT), HOLD
17.- Pas dreta peu dret
18.- Peu esquerre al costat del dret
19.- Pas davant peu dret
20.- Fem una pausa
21.- Pas esquerra peu esquerre
22.- Peu dret al costat de l’esquerre
23.- Pas darrere peu esquerre
24.- Fem una pausa

TRIPLE STEP SIDE (RIGHT) 1/4 TURN, HOLD, STEP TURN CLOSER (RIGHT), HOLD
25.- Pas dreta peu dret
26.- Pas dreta peu esquerre, al costat del dret
27.- 1/4 volta cap a la dreta i pas davant peu dret
28.- Fem una pausa
29.- Pas davant peu esquerre
30.- 1/2 volta cap a la dreta i pes sobre el peu dret
31.- Pas davant peu esquerre, al costat del dret
32.- Fem una pausa

Al final de la quarta (4ª) paret cal afegir els següents 8 counts

STEP, 1/2 TURN STEP, CLOSER, HOLD. ( X 2)
1 .- Pas davant peu dret
2 .- Pas davant peu esquerre i 1/2 volta cap a la dreta
3 .- Pas darrere peu dret, al costat de l’esquerre
4 .- Fem una pausa
5 .- Pas davant peu dret
6 .- Pas davant peu esquerre i 1/2 volta cap a la dreta
7 .- Pas darrere peu dret, al costat de l’esquerre
8 .- Fem una pausa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...