Testify # 1ª posició al Concurs Casino de Granollers 2011

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: Part A: 32 temps / Part B: 20 temps - Parets: fasejat
Autor/a: Sweets & Wilds
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Emerson Drive - Testify


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència:
A - A (fins al temps 4 de la Secció 4) – B – B - TAG 1 - TAG 2 / A - A (fins al temps 4 de la Secció 4) – B – B - TAG 1 - TAG 2 / A - TAG 2 – B – B - TAG 3 - TAG 1 - TAG 2 – A – A - A


PART-A

SECCIÓ-1 KICK BALL CROSS, ROCK FWD ¼ TURN, FULL TURN, KICK BALL STEP ½ TURN, STOMP

1 & 2 Kick Peu dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Peu esquerre creua davant Peu dret
3 & 4 Fer ¼ volta dreta, Rock Peu dret davant-tornar sobre Peu esquerre-½ volta dreta, Peu dret davant
5 Fer ½ volta dreta, Peu esquerre darrere
6 & 7 Fer ¼ volta dreta, Kick Peu dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-¼ volta dreta, Stomp Peu esquerre davant
8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-2 SWIVELS TOE-HEEL-TOE RIGHT WITH ¼ TURN, COASTER STEP, TOUCH TOE SIDE
1 & 2 & Swivel Punta dreta cap a la dreta-Swivel Taló dret cap a la dreta-Swivel Punta dreta cap a la dreta-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
3 & 4 Swivel Punta esquerra a l’esquerra-Swivel Taló esquerre a l’esquerra-¼ volta esquerra, Swivel Punta esquerra a l’esquerra (Pes del cos sobre Peu dret)
5 & 6 Peu esquerre darrere-Peu dret al costat del Peu esquerre-Peu esquerre davant
7 & 8 Touch Punta dreta cap a la dreta-Touch Punta dreta al costat del Peu esquerre-Touch Punta dreta cap a la dreta

SECCIÓ-3 FULL TURN TWICE, ROCK FWD, ROCK SIDE
1-2 Fer ½ volta esquerra, Peu dret darrere-½ volta esquerra, Peu esquerre davant
3-4 Fer ½ volta esquerra, Peu dret darrere-½ volta esquerra, Peu esquerre davant
5 & 6 & Rock Peu dret creua davant Peu esquerre-tornar sobre Peu esquerre-Rock Peu dret cap a la dreta-tornar sobre Peu esquerre
7 & 8 & Rock Peu dret creua davant Peu esquerre-tornar sobre Peu esquerre-Rock Peu dret cap a la dreta-tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-4 CROSS, BACK, CROSS, BACK, BACK, CROSS, BACK, SIDE, SCUFF, STOMP, STOMP, STOMP
1 & 2 & Peu dret creua davant Peu esquerre-Peu esquerre darrere-Peu dret creua davant Peu esquerre-Peu esquerre darrere
3 & 4 & Peu dret darrere-Peu esquerre creua davant Peu dret-Peu dret darrere-Peu esquerre a l’esquerra
5-6 Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu dret cap a la dreta
7-8 Stomp Peu esquerre a l’esquerra-Stomp Up Peu dret cap a la dreta (Pes del cos sobre Peu esquerre)


PART-B

SECCIÓ-5 HEEL, HEEL, HEEL-LOCK-HEEL, HEEL, HEEL, HEEL-LOCK-HEEL

1 & 2 & Touch Taló dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Taló esquerre davant-Peu esquerre al costat del Peu dret
3 & 4 & Taló dret davant diagonal dreta-Lock Peu esquerre darrere Peu dret-Taló dret davant diagonal dreta-Peu dret al costat del Peu esquerre
5 & 6 & Touch Taló esquerre davant-Peu esquerre al costat del Peu dret-Touch Taló dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre
7 & 8 & Taló esquerre davant diagonal esquerra-Lock Peu dret darrere Peu esquerre-Taló esquerre davant diagonal esquerra-Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-6 HEEL,HEEL, HEEL, HEEL, ROCK CROSS MAMBO, JAZZ BOX
1 & 2 & Touch Taló dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Taló esquerre davant-Peu esquerre al costat del Peu dret
3 & 4 & Touch Taló dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Taló esquerre davant-Peu esquerre al costat del Peu dret
5 & 6 Rock Peu dret creua davant Peu esquerre-tornar sobre Peu esquerre-Stomp Up Peu dret cap a la dreta (Pes del cos s /Peu esquerre)
7 & 8 Peu dret creua davant Peu esquerre-Peu esquerre darrere-Stomp Peu dret cap a la dreta

SECCIÓ-7 PIGEON TOE, APPLEJACKS
1 & 2 (cap a la dreta) Swivel Puntes OUT-Swivels Puntes IN-Swivels Puntes OUT
& 3 & (cap a l’esquerra) Swivel Puntes IN-Swivel Punta esquerra & Taló dret a l’esquerra-tornar cap al centre
4 & (cap a la dreta) Swivel Punta dreta & Taló esquerre cap a la dreta-tornar cap al centre


TAG-1
SCUFF, STOMP, STOMP, HOLD

1-4 Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu dret cap a la dreta-Stomp Peu esquerre a l’esquerra-Pausa

TAG-2
¼ TURN, FULL TURN, FULL TURN, ¼ TURN, HOLD x2

1-4 Fer ¼ volta dreta, Peu dret davant-½ volta dreta, Peu esquerre darrere-½ volta dreta, Peu dret davant-½ volta dreta, Peu esquerre darrere
5-8 Fer ½ volta dreta, Peu dret davant-¼ volta dreta, Peu esquerre al costat del Peu dret-Pausa x2

TAG-3
APPLEJACKS

5 & 6 & Swivel Punta esquerra & Taló dret a l’esquerra-tornar centre-Swivel Punta dreta & Taló esquerre cap a la dreta-tornar centre
7 & 8 & Swivel Punta esquerra & Taló dret a l’esquerra-tornar centre-Swivel Punta dreta & Taló esquerre cap a la dreta-tornar centre


Vídeos

Font: "MyCountrycat"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...