Mon (ra)

Temps: 48 - Parets: 1
Autor/a: Dan Mc Flyer
Font: Dan Mc Flyer

Ball revisat Ball revisat | Música del ball:
Iggy Pop - Real Wild Child (wild one)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 Grape-vine right - Rolling Wheel left
Obrim cama dreta cap a la dreta per fer un bàsic, creuem cama esquerra per darrere, obrim cama dreta i fem amb l'esquerra una punta a l'esquerra.
Fem 1/4 de volta cap a l'esquerra amb la cama esquerra, amb la dreta fem 1/4 de volta més, amb l'esquerra fem 1/2 volta més i amb la dreta fem un Scuff a lloc.
(les voltes tot desplaçant-nos cap a l'esquerra)

9-16 Grape-vine right - Rolling Wheel left
Repetim literalment els passos 1-8

17 - 24 Rock Step right - Shuffle 1/2 right - Jazzbox left.
Amb la cama dreta fem un rock step davant, fent mitja volta cap a la dreta fem un cha-cha-cha, dreta-esquerra-dreta, Amb la cama esquerra fem un jazz-box, és a dir, creuem cama esquerra per davant de la dreta, tornem tot el pes a la dreta, descreuem la cama esquerra i piquem amb la dreta a lloc.

25 - 32 Rock Step left - Shuffle 1/2 left - Jazzbox right
Amb la cama esquerra fem un rock step davant, fent mitja volta cap a l'esquerra fem un cha-cha-cha, esquerra-dreta-esquerra, Amb la cama dreta fem un jazz-box, és a dir, creuem cama dreta per davant l'esquerra, tornem tot el pes a l'esquerra, descreuem la dreta i piquem amb l'esquerra a lloc.

33 - 40 Monterey (volta sencera)
Marquem punta dreta a la dreta i quan la tornem a lloc fem mitja volta a la dreta. Marquem punta esquerra a l'esquerra i la tornem a lloc.
i ho tornem a repetir, de manera que tornem a mirar cap el mateix lloc.

41 - 48 Heel-step right - Heel-step left - Heel Hook - Heel Heech
Marquem taló dret davant i el tornem a lloc, marquem taló esquerra davant i el tornem a lloc. Marquem taló dret davant i fem un Hook amb la dreta, és a dir, marquem taló dret sobre la canya dreta per davant. Marquem taló dret davant i fem un heech amb la dreta, es a dir, marquem punta dreta sobre el bessó esquerra, o sigui per darrere de l'esquerra.

Tornem a començar, però amb una variació.

La música té dues formes de ser, una cantada (1) i una altre només instrumental (2).

Aleshores, quan la música és només instrumental, els 16 primers temps tenen una variació que és la següent:

1 - 8 Grape-vine right - Double Jump left
Fem un bàsic cap a la dreta, obrim dreta, creuem esquerra per darrera, obrim dreta i amb l'esquerra fem un scuff a lloc
Desplaçant-nos cap a l'esquerra, saltem dos cops sobre la cama dreta, amb la cama esquerra aixecada, abaixem cama esquerra i amb la dreta fem un scuff a lloc.

9 - 16 Grape-vine right - Double jump left
Repetim els passos 1 - 8 de la zona instrumental.


Així doncs la música experimenta la següent forma : (1) - (2) - (1) - (2) - (1) - (2) - (1) - (2) - (2)

És a dir, un cop tornem fent voltes i al següent tornem fent saltets, en gairebé tota la cançó, excepte al final que tornarem dos cops amb saltets.


Vídeos

Font: gonzalogcouce
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...