Losers and winners

Français

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Anna Balaguer (Maig 2011)
Font: Anna Balaguer

Música del ball:
Brendan Radford - Rear View Mirror
Brice Long - Men Being Boys Again


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 STEP STOMP TWICE, SLOW COASTER STEP, SCUFF
1-2 Peu dret davant diagonal dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 Peu esquerre darrere diagonal esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu dret davant – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-2 STEP STOMP TWICE, SLOW COASTER STEP, SCUFF
1-2 Peu esquerre davant diagonal esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Peu dret darrere diagonal dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 Peu esquerre darrere – Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Peu esquerre davant – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-3 STEP SIDE ¼ TURN, SCUFF, STEP SIDE, SCUFF, ROCK CROSS FWD, STEP BACK, CROSS FWD
1-2 Fem ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 Peu esquerre a l’esquerra – Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Rock Peu dret creua davant Peu esquerre – tornar sobre Peu esquerre
7-8 Peu dret darrere – Peu esquerre creua davant Peu dret

SECCIÓ-4 STEP BACK, SCUFF, STEP BACK, SCUFF, SLOW COASTER STEP, LARGE STEP FWD
1-2 Peu dret darrere – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
3-4 Peu esquerre darrere – Stomp UP Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Peu dret darrere – Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu dret davant – Grand pas Peu esquerre davant


Vídeos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...