Friends # 14è lloc al I Concurs del Luckenbach Honkytonk - 2007 #

Temps: 46 - Parets: Big circle (parella)
Autor/a: Cowboys & Cowgirls del Nashville "2002".

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Keith Gattis - Real deal


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Nota: El ball es fa en cercle (noi i noia se desplacen en paral•lel) però a l’inici s’introdueix una variació: el noi i la noia es col•loquen de cara agafats de les mans; el noi a l’interior del cercle. Ambdós creuen els braços agafant-se les mans: el braç dret per damunt del braç esquerre.

TALONS
Noi - Noia:
1 - 2. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
3 - 4. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.
5 - 6. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
7 - 8. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.

JAZZ BOX AMB 1/4 DE VOLTA
Noi:
9 - 12. Sense deixar-se anar les mans aixeca la mà dreta i fa 1/4 de volta a l’esquerra fent un Jazz Box a lloc començant amb el peu dret.

PASSOS AMB 1/4 DE VOLTA
Noia:
9 - 12. Sense deixar-se anar les mans aixeca la mà dreta i fa 1/4 de volta a la dreta fent 4 passes a lloc començant amb el peu dret.

GRAPEVINE A L’ESQUERRA
Noi - Noia:
13. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
14. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
15. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
16. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

GRAPEVINE A LA DRETA
Noi - Noia:
17. Pas a la dreta amb el peu dret.
18. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
19. Pas a la dreta amb el peu dret.
20. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

PAS I VOLTA COMPLETA
Noi:
21 - 23. El noi deixa anar les mans, pas endavant amb el peu dret i fa una volta completa a l’esquerra.

PAS I SLIDE
Noia:
21 - 23. Al deixar anar les mans, pas llarg endavant amb el peu dret i Slide amb el peu esquerre en dos temps.

PICAR DE MANS
Noi - Noia:
24. Piquem de mans amb la mà dreta al noi /a que nos queda davant.

PASSOS, CANVI DE PARELLA I PASSOS
Noi:
25 - 26. Agafa la mà esquerra a la seva parella i fa dos passos endavant cap a l’exterior del cercle.
27 - 28. Deixa la mà de la seva parella i dóna la mà dreta a la nova parella i fa dos passos endavant cap a l’interior del cercle.

PASSOS, CANVI DE PARELLA I PASSOS
Noia:
25 - 26. Agafa la mà esquerra a la seva parella i fa dos passos endavant en direcció contrària al noi cap a l’interior del cercle creuant-se per davant del noi.
27 - 28. Deixa la mà de la seva parella i dóna la mà dreta a la nova parella i fa dos passos endavant en direcció contrària al noi cap a l’exterior del cercle.

En aquests dos passos recuperem la línea de ball, totes les parelles a la mateixa direcció, amb les mans agafades.

STOMPS I JAZZ BOX
Noi - Noia:
29. Stomp a lloc amb el peu dret.
30. Stomp a lloc amb el peu esquerre.
31 - 34. Jazz Box començant amb el peu dret.

SHUFFLE, PAS, 1/2 VOLTA I SHUFFLE
Noi - Noia:
35 - 36. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
37 - 38. Pas endavant amb el peu esquerre i fem 1/2 volta a la dreta.
39 - 40. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.

PAS,1/4 DE VOLTA I JAZZ BOX
Noi:
41 - 42. Pas endavant amb el peu dret i da 1/4 volta a l’esquerra.
43 - 46. Jazz Box començant amb el peu dret.

PASSOS I 1/4S DE VOLTES
Noia:
41 - 42. Pas endavant amb el peu dret i da 1/4 volta a l’esquerra.
43 - 44. Pas endavant amb el peu dret i da 1/4 volta a l’esquerra.
45 - 46. Pas endavant amb el peu dret i da 1/4 volta a l’esquerra.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...