Gypsy Woman

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Brande King (UK) "Maig 2002"

Font: Xavier Badiella i LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Don Williams - I Recall A Gypsy Woman
Kenny Rogers - The Gambler


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Right TOE TOUCH Front-Side, Right SAILOR STEP, Left TOE TOUCH Front-Side, Left SAILOR STEP.
1 (1) - Touch punta dreta davant
2 (2) - Touch punta dreta a la dreta
3 (3) - Peu dret darrere de l’esquerre
& (&) - Pas peu esquerre a l’esquerra
4 (4) - Pas peu dret a la dreta
5 (5) - Touch punta esquerra davant
6 (6) - Touch punta esquerra a l’esquerra
7 (7) - Peu esquerre darrere del dret
& (&) - Pas peu dret a la dreta
8 (8) - Pas peu esquerre a l’esquerra

Left STEP TURN, Right SHUFFLE 1/2 TURN Left, Left COASTER STEP, Right Side ROCK STEP CROSS.
9 (1) - Pas davant peu dret
10 (2) - 1/2 volta cap a l’esquerra i pes sobre el peu esquerre (6:00)
11 (3) - 1/4 volta a l’esquerra i pas dreta peu dret
& (&) - Pas peu esquerre al costat del dret
12 (4) - 1/4 volta a l’esquerra i pas darrere peu dret (12:00)
13 (5) - Pas darrere peu esquerre
& (&) - Pas darrere peu dret, al costat de l’esquerre
14 (6) - Pas davant peu esquerre
15 (7) - Pas peu dret a la dreta
& (&) - Tornar el pes sobre peu esquerre
16 (8) - Cross peu dret davant de l’esquerre

Left Side STEP & Right CROSS x 2, Left Side ROCK STEP, Left BEHIND, 1/4 TURN Right, Left STEP, Right & Left Sincopated HEEL STRUTS.
& (&) - Pas a l’esquerra peu esquerre
17 (1) - Creuar dreta per davant de l’esquerra
& (&) - Pas a l’esquerra peu esquerre
18 (2) - Creuar dreta per davant de l’esquerra
19 (3) - Pas peu esquerre a l’esquerra
20 (4) - Canviar el pes sobre el peu dret
21 (5) - Pas esquerra darrere del dret
& (&) - 1/4 volta a la dreta & Pas davant peu dret (3:00)
22 (6) - Pas davant peu esquerre
& (&) - Recolzar davant el taló dret
23 (7) - Abaixar la punta deixant el pes sobre el peu
& (&) - Recolzar davant el taló esquerre
24 (8) - Abaixar la punta deixant el pes sobre el peu

Right STEP, Left Back STEP 1/4 TURN Right, Right TOGETHER, Left & Right Sincopated HEEL STRUTS, Left STEP, Right Back STEP 1/2 TURN left, Right Side ROCK STEP 1/4 TURN Left.
25 (1) - Pas davant peu dret
& (&) - 1/4 volta a la dreta & Pas darrere peu esquerre (6:00)
26 (2) - Pas dret al costat de l’esquerre
& (&) - Recolzar davant el taló esquerre
27 (3) - Abaixar la punta deixant el pes sobre el peu
& (&) - Recolzar davant el taló dret
28 (4) - Abaixar la punta deixant el pes sobre el peu
29 (5) - Pas davant peu esquerre
& (&) - 1/2 volta a l’esquerra & Pas darrere peu dret (12:00)
30 (6) - Pas davant peu esquerre
31 (7) - 1/4 volta a l’esquerra & Pas a la dreta peu dret (9:00)
32 (8) - Tornar el pes sobre el peu esquerre

TAG:
Al final de la tercera paret (3ª), afegir aquests 8 counts.

Right ROCK STEP & COASTER STEP, Left ROCK STEP & COASTER STEP.
1 - Pas davant peu dret
2 - Canviar el pes sobre el peu esquerre
3 - Pas darrere peu dret
& - Pas darrere peu esquerre, al costat del dret
4 - Pas davant peu dret
5 - Pas davant peu esquerre
6 - Canviar el pes sobre el peu dret
7 - Pas darrere peu esquerre
& - Pas darrere peu dret, al costat de l’esquerre
8 - Pas davant peu esquerre

TAG
Per la cançó de "The Gambler", afegir aquests 6 counts al final de la quarta paret (4ª).

Right ROCK STEP Forward & Side & Backward.
1 - Pas davant peu dret
2 - Canviar el pes sobre el peu esquerre
3 - Pas peu dret a la dreta
4 - Canviar el pes sobre el peu esquerre
5 - Pas darrere peu dret
6 - Canviar el pes sobre el peu esquerre


Vídeos

Font: arnestakkestad2
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...