Born to roll / Turning 41 # II Concurs Back to Kansas - 2011

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: A: 72 temps - B: 48 temps - Parets: 2
Autor/a: Sandrine TASSINARI & Magali LEBRUN
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Bruce Robison - Born to roll


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Seqüència:
A-B-A-B-A-TAG-B-A

PART A

SECCIÓ-1 ROCK SIDE, ROCK SIDE 1/2 TURN, ROCK SIE 1/2 TURN, STEP HEEL DIAG, STEP HEEL DIAG

1-2 Rock Peu dret cap a la dreta-Tornar sobre Peu esquerre
3-4 1/2 volta a la dreta, Rock Peu dret cap a la dreta-Tornar Pes del cos sobre Peu esquerre
5-6 1/2 volta a l’esquerra, Rock Peu dret cap a la dreta-Tornar Pes del cos sobre Peu esquerre
7-8 Taló dret davant diagonal dreta (amb Pes del cos)-Taló esquerre davant diagonal esquerra (amb Pes del cos)

SECCIÓ-2 BACK, CROSS FWD, BACK DIAG, KICK FWD, BACK, CROSS FWD, BACK DIAG, KICK
1-2 Peu dret darrere-Peu esquerre creua davant Peu dret
3-4 Peu dret darrere diagonal dreta-Kick Peu esquerre davant diagonal esquerra
5-6 Peu esquerre darrere-Peu dret creua davant Peu esquerre
7-8 Peu esquerre darrere diagonal esquerra-Kick Peu dret davant diagonal dreta

SECCIÓ-3 SLOW COASTER STEP, SCOOT & HITCH, STOMP, STEP FWD, ROCK SIDE 1/4 TURN, KICK 1/4 TURN
1-2 Peu dret darrere-Peu esquerre al costat Peu dret
3-4 Peu dret davant-Saut sobre Peu dret avançant i Hitch genoll esquerre
5-6 Stomp Peu esquerre davant-Peu dret davant
7-8 1/4 volta a la dreta, Rock Peu esquerre a l’esquerra-Tornar Pes del cos sobre Peu dret, 1/4 volta a l’esquerra i Kick Peu esquerre davant

SECCIÓ-4 STOMP, STOMP, STOMP, HOOK, STOMP, HOOK, STOMP, HOOK
1-2 Stomp Peu esquerre a l’esquerra-Stomp Peu dret a la dreta
3-4 Stomp Peu esquerre a l’esquerra-Hook Peu dret darrere genoll esquerre
5-6 Stomp Up Peu dret a la dreta-Hook Peu dret davant genoll esquerre
7-8 Stomp Peu dret a la dreta (amb Pes del cos)-Hook Peu esquerre darrere genoll dret

SECCIÓ-5 STEP, HOOK, PIVOT MILITARY, STOMP, STOMP
1-2 Peu esquerre a l’esquerra-Hook Peu dret davant genoll esquerre
3-4 Peu dret davant-Girar 1/2 volta a l’esquerra
5-6 Peu dret davant-Girar 1/2 volta a l’esquerra (al tornar Pes del cos al peu esquerre)
7-8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-6 SLIDE-LOCK-SLIDE FWD DIAG, STOMP, ROCK BACK JUMP, CROSS FWD, TOE BACK DIAG
1-2 Slide Peu dret davant diagonal dreta-Lock Peu esquerre darrere Peu dret
3-4 Slide Peu dret davant diagonal dreta-Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-Tornar Pes del cos sobre Peu dret
7-8 Peu esquerre creua davant Peu dret-Punta dreta creua darrere Peu esquerre

SECCIÓ-7 ROCK BACK JUMP, KICK ROCK & HOOK, KICK, RETURN, STOMP HEEL DIAG
1-2 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
3-4 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere-Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
5-6 Tornar Pes del cos sobre Peu dret-Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 (saltant) Peu esquerre darrere i Taló Peu dret davant-Tornar Pes del cos sobre Peu dret i Taló Peu esquerre davant

SECCIÓ-8 HEEL, HEEL, TOE BACK, HEEL, TOE BACK, PIVOT 1/2 TURN, PIVOT 1/2 TURN, STOMP, STOMP
1-2 (saltant) Tornar Pes del cos sobre Peu esquerre i Taló Peu dret davant-Tornar Pes del cos sobre Peu dret i Taló Peu esquerre davant
3-4 (saltant) Tornar Pes del cos sobre Peu esquerre i Punta Peu dret darrere-Tornar Pes del cos sobre Peu dret i Taló Peu esquerre davant
5-6 (saltant ) Tornar Pes del cos sobre Peu esquerre i Punta Peu dret darrere-Girar 1/2 volta a la dreta (al tornar Pes del cos sobre Peu dret)
7-8 1/2 volta a la dreta sobre Peu dret, Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-9 KICK BALL CROSS, ROCK SIDE 1/4 TURN, 1/2 TURN, 1/2 TURN, 1/4 TURN KICK BALL CHANGE
1 & 2 Kick Peu dret davant-Peu dret al costat Peu esquerre-Peu esquerre creua davant Peu dret
3-4 Rock Peu dret a la dreta-Tornar Pes del cos sobre Peu esquerre en 1/4 de volta a la dreta
5-6 1/2 volta a la dreta, Peu dret davant-1/2 volta a la dreta, Peu esquerre darrere
7 & 8 1/4 volta a la dreta, Kick Peu dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Peu esquerre al costat del Peu dret


PART B

SECCIÓ-1 KICK TWICE, TOE BACK TWICE, KICK, CROSS & HOOK, KICK, CROSS & HOOK

1 – 2 Kick Peu dret davant X 2
& 3 – 4 Tornar Pes del cos sobre Peu dret- Punta Peu esquerre creua darrere Peu dret X 2
5 – 6 (saltant) Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere
7 – 8 (saltant) Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere

SECCIÓ-2 KICK, KICK 1/8 TURN, CROSS & HOOK, KICK 1/4 TURN, CROSS & HOOK, KICK 1/4 TURN, FLICK, STOMP
1 – 2 (saltant) Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant-Peu dret darrere en 1/8 volta a la dreta & Kick Peu esquerre davant
3 – 4 (saltant) Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere-Peu dret darrere en 1/8 volta a l’esquerra i Kick Peu esquerre davant
5 – 6 (saltant) Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere-Peu dret darrere en 1/4 volta a l’esquerra i Kick Peu esquerre davant
7 – 8 (saltant) Tornar Pes del cos sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere-Stomp Peu dret davant

SECCIÓ-3 STEP FWD, PIVOT 1/2 TURN, 1/2 TURN, HOLD, SLOW COSTER STEP, STOMP
1 – 2 Peu esquerre davant-Girar 1/2 volta a la dreta (amb Pes del cos sobre Peu dret)
3 – 4 1/2 volta a la dreta sobre Peu dret, Peu esquerre darrere-Pausa
5 – 6 Peu dret darrere-Peu esquerre al costat del Peu dret
7 – 8 Peu dret davant-Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-4 HEEL, HOOK, HEEL, TOGETHER, 1/2 MONTEREY TURN
1 – 2 Taló Peu esquerre davant en diagonal esquerra-Hook Peu esquerre davant canya esquerra
3 – 4 Taló Peu esquerre davant en diagonal esquerra-Tornar Peu esquerre al costat de Peu dret
5 – 6 Punta Peu dret a la dreta-Tornar Peu dret al costat del Peu esquerre en 1/2 volta a la dreta
7 – 8 Punta Peu esquerre a l’esquerra-Tornar Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-5 LARGE STEP FWD DIAGO, STOMP, HOLD, CROSS, UNWIND 1/2 TURN, HOLD X2
1 – 2 Pas llarg Peu dret davant en diagonal dreta-(en 2 temps)
3 – 4 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret-Pausa
5 – 6 Peu dret creua davant Peu esquerre-Desenrotllar 1/2 volta a l’esquerra
7 – 8 Pausa (2 temps)

SECCIÓ-6 ROCKING CHAIR, HEEL 1/4 TURN, HELL 1/4 TURN, STEP 1/4 TURN, STOMP 1/4 TURN
1 – 2 Rock Peu dret davant-Tornar Pes del cos sobre Peu esquerre
3 – 4 Rock Peu dret darrere-Tornar Pes del cos sobre Peu esquerre
5 – 6 (Sobre els Talons) 1/4 volta a la dreta, Peu dret davant diagonal dreta-1/4 volta a la dreta, Peu esquerre a l’esquerra
7 – 8 1/4 volta a la dreta, Peu dret cap a la dreta-1/4 volta a la dreta, Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

TAG ROCK BACK JUMP, KICK ROCK & HOOK, KICK, FLICK, STOMP, STOMP
1 – 2 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
3 – 4 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere-Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
5 – 6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-Tornar sobre Peu esquerre i Flick Peu dret
7 – 8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre-Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

TAG
A la tercera paret:
Part A-Ballar fins al final de la Secció-6 .... i afegir TAG .... i ...
Part B-Encadenar directement la Secció-3 i la Secció-5
(SUPPRIMIR LA SECCIÓ 4)

Final del ball (a la Part A):
Acabar amb els temps 1&2 (Kick Ball cross) de la Secció-9


Vídeos

Font: nashmerville


Font: TheSouthernGang
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...