True love # 1er lloc al I Concurs El Barn d'en Greg - 2009 #

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: The Dreamers
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Kevin Welch - True Love Never Dies


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 HEEL, HEEL, RETURN, TOGETHER, SCUFF, OUT, OUT, HOLD
1-2 Taló dret davant diagonal dreta (amb Pes del cos)-Taló esquerre davant diagonal esquerra (amb Pes del cos)
3-4 tornar Peu dret cap al centre-Peu esquerre al costat del Peu dret
5-8 Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre-Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre a l’esquerra-Pausa

SECCIÓ-2 SWIVELS TOE-HEEL-TOE-HEEL, ROCK SIDE, ½ TURN, HOLD
1-2 Swivel Punta dreta a l’esquerra-Swivel Taló dret a l’esquerra
3-4 Swivel Punta dreta a l’esquerra-Swivel Taló dret a l’esquerra
5-6 Rock Peu esquerre a l’esquerra-tornar sobre Peu dret
7-8 ½ volta esquerra, Peu esquerre al costat del Peu dret-Pausa

SECCIÓ-3 SWIVELS TOE-HEEL-TOE-HEEL, STOMP, TOE, STOMP, KICK, BRUSH
1-2 Swivel Punta esquerra a l’esquerra-Swivel Taló esquerre a l’esquerra
3-4 Swivel Punta esquerra a l’esquerra-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Touch Punta dreta cap a la dreta-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 Kick Peu dret davant-Brush Peu dret darrere

SECCIÓ-4 ROCK BACK JUMP, SHUFFLE FWD, SUFFLE ½ TURN, ROCK BACK
1-2 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant-tornar sobre Peu esquerre davant
3 & 4 Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret avançant
5 & 6 ½ volta dreta, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre
7-8 Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-5 KICK, STOMP, FLICK, STOMP, VINE ½ TURN, HOLD
1-2 Kick Peu dret davant-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Flick Peu dret darrere-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Peu dret cap a la dreta-Peu esquerre creua darrere Peu dret
7-8 ½ volta dreta, Peu dret davant-Pausa

SECCIÓ-6 STOMP, STOMP, HEEL, HEEL, STEP FWD, SCUFF
1-2 Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret-Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
3-6 Touch Taló dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Taló esquerre davant-Peu esquerre al costat del Peu dret
7-8 Peu dret davant-Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-7 ½ TURN, SCUFF, PIVOT MILITARY, START JAZZ BOX ½ TURN
1-2 ½ volta esquerra, Peu esquerre davant-Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
3-6 Peu dret davant-Girar ½ volta esquerra-Peu dret davant-Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
7-8 Peu dret creua davant Peu esquerre-¼ volta dreta, Peu esquerre darrere

SECCIÓ-8 FINISH JAZZ BOX ½ TURN, SCUFF, CROSS & HOOK, KICK, CROSS & HOOK, KICK, SCUFF
1-2 ¼ volta dreta, Peu dret davant-Scuff Peu esquerre davant
3-4 (saltant) Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere-tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant
5-6 (saltant) Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere-tornar sobre Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant
7-8 tornar sobre Peu esquerre davant-Scuff Peu dret davant

TAG-1
Al final de la 1ª PARET, afegir

1-8 (Touch Punta dreta davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Punta esquerra davant-Peu esquerre al costat del Peu dret) x2
1-8 (Touch Taló dret davant-Peu dret al costat del Peu esquerre-Touch Taló esquerre davant-Peu esquerre al costat del Peu dret) x2
1-4 Rock Peu dret davant-tornar sobre Peu esquerre-Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre
5-8 Peu dret davant-Girar ½ volta esquerra-Peu dret davant-Girar ½ volta esquerra (acabar Pes del cos sobre Peu esquerre)

TAG-2
Al final de la 3ª i 5ª PARET, afegir

1-4 Rock Peu dret davant-tornar sobre Peu esquerre-Rock Peu dret darrere-tornar sobre Peu esquerre
5-8 Peu dret davant-Girar ½ volta esquerra-Peu dret davant-Girar ½ volta esquerra (acabar Pes del cos sobre Peu esquerre)Vídeos

Font: nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...