Good friends, good times

Temps: 64 - Parets:4
Autor/a: Rosalie Mackay
Font: Laura Serrà, Toni Sànchez

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Tracy Killeen - Good Friends & Good Times


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

DIAGONAL STRUT, CROSS STRUT, DIAGONAL STRUT, BACK ROCK
1-2 Marquem punta dreta davant en diagonal cap a la dreta, abaixem peu dret
3-4 Marquem punta esquerra per davant el dret en diagonal cap a la dreta, abaixem peu esquerre
5-6 Marquem punta dreta davant en diagonal cap a la dreta, abaixem peu dret
7-8 Pas peu esquerre darrere el dret, tornem el pes a la cama dreta

DIAGONAL STRUT, CROSS STRUT, DIAGONAL STRUT, BACK ROCK
1-2 Marquem punta esquerra davant en diagonal cap a l’esquerra, abaixem peu esquerre
3-4 Marquem punta dreta per davant de l’esquerre en diagonal cap a l’esquerra, abaixem peu dret
5-6 Marquem punta esquerra davant en diagonal cap a l’esquerra, abaixem peu esquerre
7-8 Pas peu dret darrere l’esquerre, tornem el pes a la cama esquerra

RIGHT SIDE SHUFFLE, BACK ROCK, LEFT SIDE SHUFFLE, BACK ROCK
1&2 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret a la dreta
3-4 Pas peu esquerre darrere el dret, tornem el pes a la cama dreta
5&6 Pas peu esquerre a la esquerra, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra
7-8 Pas peu dret darrere l’esquerre, tornem el pes a la cama esquerra

FORWARD HOLD & FORWARD HOLD & FORWARD TOGETHER, HEELS RIGHT, CENTER
1-2 Pas endavant en diagonal peu dret a la dreta, hold
&3-4 Pas peu esquerre al costat dret, pas peu dret endavant en diagonal a la dreta, hold
&5-6 Pas peu esquerre al costat dret, pas peu dret endavant en diagonal a la dreta, pas peu esquerre al costat dret
7-8 Talons cap a la dreta, tornem al centre

BACK, TOUCH & CLAP, RIGHT & LEFT, BACK, TOGETHER, HEELS RIGHT, CENTER
1-2 Pas peu dret enrere en diagonal cap a la dreta, punta peu esquerre al costat del dret al mateix temps que piquem de mans
3-4 Pas peu esquerre enrere en diagonal cap a l’esquerra, punta peu dret al costat de l’esquerre al mateix temps que piquem de mans
5-6 Pas peu dret enrere en diagonal cap a la dreta, pas peu esquerre al costat del dret
7-8 Girem talons al costat dret, tornem talons al centre

SIDE ROCK, CROSS SHUFLE, SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE
1-2 Pas peu dret a la dreta, tornem el pes a l’esquerre
3&4 Pas peu dret per davant el peu esquerre, pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret per davant el peu esquerre
5-6 Pas peu esquerre a l’esquerra, tornem el pes a la dreta
7&8 Pas peu esquerre per davant del peu dret, pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per davant el peu dret

REVERSE ¾ TURN, SHUFFLE FORWARD, FULL TURN OR WALK LEFT, RIGHT SHUFFLE FORWARD
1-2 Girem ¼ a l’esquerra fent un pas enrere amb el peu dret, girem ½ volta a l’esquerra fent un pas endavant amb el peu esquerre
3&4 Pas peu dret endavant, pas peu esquerre al costat del dret, pas peu dret davant
5-6 Girem ½ volta a la dreta fent un pas amb l’esquerre darrere, girem ½ volta a la dreta fent un pas amb la dreta davant
7&8 Pas peu esquerre davant, pas peu dret al costat de l’esquerre, pas peu esquerre davant

PIVOT ½ TURN, STEP, HOLD, PIVOT ½ TURN, STEP, HOLD
1-2 Pas peu dret davant, girem mitja volta a l’esquerra
3-4 Pas peu dret davant, hold
5-6 Pas peu esquerre davant, girem mitja volta a la dreta
7-8 Pas peu esquerre davant, hold


RESTART
A la tercera paret tornarem a començar després dels 24 primers counts (ens trobarem a les 6:00)Vídeos

Font: countrylloret


Font: savaisegu
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...