Brotherhood # 4rt lloc al Voghera Country Festival 2011

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del fullFrançais Français

Temps: 96 - Parets: 2
Autor/a: Adriano Castagnoli
Font: Mercè Orriols

Música del ball:
Lorrie Morgan - Do You Still Wanna Buy Me That Drink (CD: Show Me How)


Ball presentat al concurs per The Brotherhood team Catalonia - France - Italy:
Hooked Dancers (france)
The Southerm Gang (France)
Wild Country (Roma-Italy)
Country Hurricane (Italy)
Valerie Bourgeis
+ Catalan Team (Frenesí +)

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Començar amb la lletra de la cançó

HEEL, TOE, HEEL, BRUSH, STOMP (TWICE), SWIVEL RIGHT
1-2 Toc de taló dret davant, toc punta dreta darrere
3-4 Toc de taló dret davant, fregar amb la sola del peu dret enrere (brush)
5-6 Stomp peu dret 2 vegades
7-8 Obrir taló dret cap a la dreta., obrir punta dreta cap a la dreta

HEEL, TOE, HEEL, BRUSH, STOMP (TWICE), SWIVEL LEFT
1-2 Toc de taló esquerre davant, toc de punta esquerre darrere
3-4 Toc de taló esquerre davant, fregar amb la sola del peu esquerre enrere (brush)
5-6 Stomp peu esquerre 2 vegades
7-8 Obrir taló esquerre cap a l’esquerra, obrir punta esquerra cap a l’esquerra

TOUCH HEEL (TWICE), ROCK BACK RIGHT, TOUCH TOE RIGHT BACK
1-2 Toc de taló dret per davant del peu esquerre 2 vegades
3-4 Rock saltant sobre el peu dret darrere, tornar el pes al peu esquerre
5-6 Toc punta peu dret per darrere de l’esquerre, toc punta dreta darrera en diagonal a la dreta
7-8 Toc punta peu dret per darrere de l’esquerre 2 vegades

JUMPING CROSS LEFT (TWICE), BRUSH BACK LEFT, STOMP LEFT (TWICE)
1-2 Saltar sobre el peu dret darrere i puntada de peu esquerre davant, creuar peu esquerre per sobre del dret
3-4 Saltar sobre el peu dret darrere i puntada de peu esquerre davant, creuar peu esquerre per sobre del dret
5-6 Saltar sobre el peu dret darrere i puntada de peu esquerre davant, fregar amb sola esquerre enrere (brush) al costat del peu dret
7-8 Stomp peu esquerre 2 vegades

SWIVEL LEFT, STOMP, TOE STRUT BACK AND TURN ½ RIGHT, TOE STRUT
1-2 Obrir taló esquerre a l’esquerra, obrir punta esquerra a l’esquerra
3-4 Obrir taló esquerre a l’esquerra, stomp peu dret al costat de l’esquerre
5-6 Punta dreta darrere, girar ½ volta a la dreta baixant el peu pla a terra
7-8 Punta esquerre davant, baixar el peu pla a terra

TOE STRUT FORWARD RIGHT, STEP BACK, HOOK, HEEL, CROSS, STEP BACK, HOOK
1-2 Punta dreta davant, baixar el peu pla a terra
3-4 Saltar en diagonal enrere sobre el peu esquerre, hook peu dret per davant de l’esquerre
5-6 Pas peu dret en diagonal endavant i a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
7-8 Saltar en diagonal enrere sobre el peu dret, hook peu esquerre per davant del dret

GRAPEVINE LEFT, CROSS, STEP, BACK, STEP FORWARD, HOLD
1-2 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
3-4 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per davant de l’esquerre
5-6 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret darrere
7-8 Pas peu esquerre davant (deixant-hi el pes), hold

FULL TURN LEFT, ROCK BACK LEFT, STOMP, HOLD
1-2 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra (pes al peu esquerre)
3-4 Pas peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra
5-6 Rock peu esquerre darrere, tornar el pes al peu dret
7-8 Stomp peu esquerre al costat del dret, hold

TURN ¼ LEFT AND VAUDEVILLE, STEP, CROSS, STEP, HOOK-SLAP, STOMP
1-2 Girar ¼ de volta a l’esquerre i creuar peu esquerre per davant del dret, pas peu dret en diagonal enrere i a la dreta
3-4 Toc de taló esquerre en diagonal davant i a l’esquerra, pas peu esquerre al lloc
5-6 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, pas peu esquerre en diagonal enrere i a l’esquerra
7-8 Hook peu dret per darrere de la cama esquerra i tocar el taló dret amb la mà esquerra, stomp peu dret en diagonal davant i a la dreta

SWIVEL HEELS TURN ¼ LEFT, HOLD, POINT LEFT, STEP BACK, KICK, STOMP
1-2 Girar els dos talons junts cap a la dreta (swivel), tornar al lloc
3-4 Girar els dos talons a la dreta (swivel) girant ¼ de volta a l’esquerra, hold
5-6 Tocar amb punta esquerra a l’esquerra, creuar peu esquerre per darrere del dret
7-8 Puntada de peu dret davant, stomp peu dret davant

SWIVEL RIGHT, SWIVEL LEFT HEEL, HEEL SWITCHES (LEAD RIGHT)
1-2 Obrir taló dret cap a la dreta, punta dreta cap a la dreta (swivel) (deixar el pes al peu dret)
3-4 Girar taló esquerre cap a la dreta, tornar al centre
5-6 Toc de taló dret davant, pas peu dret al lloc (una mica enrere)
7-8 Toc de taló esquerre davant, pas peu esquerre al lloc (una mica enrere)

GRAPEVINE RIGHT, STOMP, TURN ¼ RIGHT, STOMP, TURN ¼ RIGHT, STOMP
1-2 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
3-4 Pas peu dret a la dreta, stomp peu esquerre al costat del dret
5-6 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu esquerre darrere, stomp peu dret al costat de l’esquerre
7-8 Girar ¼ de volta a la dreta i pas peu dret a la dreta, stomp peu esquerre al costat del dret (deixant-hi el pes)

Tornar a començar


TAG
Després de la 2a paret, afegir:
GRAPEVINE LEFT, HOOK, GRAPEVINE RIGHT, STOMP FORWARD
1-2 Pas peu esquerre a l’esquerra, creuar peu dret per darrere de l’esquerre
3-4 Pas peu esquerre a l’esquerra, hook peu dret per davant la cama esquerra
5-6 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
7-8 Pas peu dret a la dreta, stomp peu esquerre davant


TAG
Després del temps 64 de la 5a paret, afegir:
KICK LEFT, CROSS, UNWIND ½ RIGHT, HOLD, STOMP, HOLD, STOMP, HOLD
1-2 Puntada de peu esquerre davant, creuar peu esquerre per davant del dret
3-4 Girar ½ volta a la dreta, hold
5-6 Stomp peu dret, hold
7-8 Stomp peu esquerre, hold


Vídeos

Font: WildCountryRoma


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...