Infinity # IV Concurs Luckenbach Honkytonk - 2010

Français

Temps: Part A: 32 temps; Part B: 64 temps; Part C: 72 temps - Parets: 2
Autor/a: Edu Roldos, Adolfo Calderero i David Villellas
Font: The Southern Gang

Música del ball:
Bomshel - Fiddle


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQUENCE
A / A / B / A / B (els primers 32 temps) / C / Pont / A (els primers 26 temps) / pausa / B / Final


PART A

SECCIÓ-1 KICK BALL CROSS, ROCK SIDE, ½ TURN, ½ TURN, KICK BALL STEP, STOMP

1 & 2 Kick Peu dret davant - Peu dret al costat del Peu esquerre - Peu esquerre creua davant Peu dret
3 & 4 Rock Peu dret cap a la dreta - tornar sobre Peu esquerre - ½ volta dreta, Peu dret davant
5 ½ volta dreta, Peu esquerre darrere
6 & 7 ½ volta dreta, Kick Peu dret davant - Peu dret al costat del Peu esquerre - Peu esquerre davant
8 Stomp Peu dret cap a la dreta (llargada d’espatlla)

SECCIÓ-2 SWIVETS, HEEL FWD, HEEL SIDE, COASTER STEP
1 & Swivets Punta dreta cap a la dreta & Taló esquerre a l’esquerra - tornar cap al centre
2 & Swivets Punta esquerra a l’esquerra & Taló dret cap a la dreta - tornar cap al centre
3 & Swivets Punta dreta cap a la dreta & Taló esquerre a l’esquerra - tornar cap al centre
4 & Swivets Punta dreta cap a la dreta & Taló esquerre a l’esquerra - tornar cap al centre
5 – 6 Touch Taló dret davant diagonal esquerra - Touch Taló dret cap a la dreta
7 & 8 Peu dret darrere - Peu esquerre al costat del Peu dret - Peu dret davant

SECCIÓ-3 TOE BACK DIAG, SCUFF, STEP CROSS, ROCK BACK JUMP, SCUFF, ROCK FWD ½ TURN, FULL TURN
1 & 2 Touch Punta esquerra darrere diagonal esquerra - Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret - Peu esquerre creua davant Peu dret
3 & 4 (saltant) Rock Peu dret darrere i Taló esquerre davant - tornar sobre Peu esquerre - Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre
5 & 6 Rock Peu dret davant - tornar sobre Peu esquerre - ½ volta dreta, Peu dret davant
7 – 8 ½ volta dreta, Peu esquerre darrere - ½ volta dreta, Stomp Up Peu dret lleugerament davant

SECCIÓ-4 KICK BALL STEP, SWIVELS TOE-HEEL, FULL TURN
1 & 2 Kick Peu dret davant - Peu dret al costat del Peu esquerre - Peu esquerre davant (Punta esquerra a l’interior)
3 & 4 & Swivel Punta esquerra a l’esquerra - Swivel Taló esquerre a l’esquerra - Swivel Taló esquerre cap a la dreta - Swivel Punta esquerra cap a la dreta
5 & 6 Swivel Punta esquerra a l’esquerra - Swivel Taló esquerre a l’esquerra - Swivel Taló esquerre cap a la dreta
7 – 8 ½ volta esquerra, Peu dret darrere - ½ volta esquerra, Peu esquerre davant


PART – B

SECCIÓ-1 TWIST & HEEL-TOE-HEEL-TOE-HEEL-HEEL- TOE-HEEL

1 Swivel Punta esquerra cap a la dreta i Touch Taló dret davant
2 Swivel Taló esquerre cap a la dreta i Touch Punta dreta cap a la dreta (genoll dret gira cap a l'interior)
3 Swivel Punta esquerra cap a la dreta i Touch Taló dret davant
4 Swivel Taló esquerre cap a la dreta i Touch Punta dreta cap a la dreta (genoll dret gira cap a l’interior)
5 – 6 Swivel Punta esquerra cap a la dreta i Touch Taló dret davant - Touch Taló dret davant
7 Swivel Taló esquerre cap a la dreta i Touch Punta dreta cap a la dreta (genoll dret gira cap a l’interior)
8 Swivel Punta esquerra cap a la dreta i Touch Taló dret davant

SECCIÓ-2 TWIST & HEEL-TOE-HEEL-TOE-HEEL-HEEL- TOE-HEEL
& 1 Peu dret al costat del Peu esquerre - Swivel Punta dreta a l’esquerra i Touch Taló esquerre davant
2 Swivel Taló dret a l’esquerra i Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre gira cap a l’interior)
3 Swivel Punta dreta a l’esquerra i Touch Taló esquerre davant
4 Swivel Taló dret a l’esquerra i Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre gira cap a l’interior)
5 – 6 Swivel Punta dreta a l’esquerra i Touch Taló esquerre davant - Touch Taló esquerre davant
7 Swivel Taló dret a l’esquerra i Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre gira cap a l’interior)
8 Swivel Punta dreta a l’esquerra i Touch Taló esquerre davant

SECCIÓ-3 HEEL, HEEL, SCUFF, ROCK FWD, ½ TURN, ROCK FWD, BACK, ½ TURN, STOMP
& 1 & 2 Peu esquerre al costat del Peu dret - Touch Taló dret davant - Peu dret al costat del Peu esquerre - Touch Taló esquerre davant
& 3 & 4 Peu esquerre al costat del Peu dret - Scuff Peu dret al costat del Peu esquerre - Rock Peu dret davant - tornar sobre Peu esquerre
& 5 & 6 ½ volta dreta sobre Peu esquerre - Rock Peu dret davant - tornar sobre Peu esquerre - Peu dret darrere
7 – 8 ½ volta esquerra, Peu esquerre davant - Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre (Puntes giren cap a l’interior)

SECCIÓ-4 PIGEON TOE, APPLEJACKS, SCOOT & STOMPS
1 & 2 (cap a la dreta) Obrir Puntes a l’exterior - Tancar Puntes a l’interior - Obrir Puntes a l’exterior
& (cap a l’esquerra) Tancar Puntes a l’interior
3 & 4 Swivel Punta esquerra a l’esquerra i Taló dret a l’esquerra - tornar centre - Swivel Punta dreta cap a la dreta i Taló esquerre cap a la dreta
& 5 Salt sobre Peu esquerre enrere i Hitch genoll dret - Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
& 6 Salt sobre Peu esquerre enrere i Hitch genoll dret - Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
& 7 Salt sobre Peu esquerre enrere i Hitch genoll dret - Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
& 8 Salt sobre Peu esquerre enrere i Hitch genoll dret - Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-5 PIGEON TOE, APPLEJACKS, SCOOT & SCUFF
1 & 2 (cap a la dreta) Obrir Puntes a l’exterior - Tancar Puntes a l’interior - Obrir Puntes a l’exterior
& (cap a l’esquerra) Tancar Puntes a l’interior
3 & 4 Swivel Punta esquerra a l’esquerra i Taló dret a l’esquerra - tornar centre - Swivel Punta dreta cap a la dreta i Taló esquerre cap a la dreta
& 5 Salt sobre Peu esquerre avançant i Flick Peu dret cap a la dreta - Scuff Peu dret davant
& 6 Salt sobre Peu esquerre avançant i Hook Peu dret davant canya esquerra - Scuff Peu dret davant
& 7 Salt sobre Peu esquerre avançant i Flick Peu dret cap a la dreta - Scuff Peu dret davant
& 8 Salt sobre Peu esquerre avançant i Hook Peu dret davant canya esquerra - Stomp Peu dret davant

SECCIÓ-6 STOMP, FULL TURN, STOMP, STOMP, FULL TURN, STOMP
1 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
2–3 volta completa dreta sobre Peu esquerre (sobre 2 temps)
4 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
6 – 7 volta completa dreta sobre Peu esquerre (sobre 2 temps)
8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre


PART – C

SECCIÓ-1 HEEL, TOE, HEEL, TOE, HEEL, HOOK, STEP FWD, KICK

1 – 2 Touch Taló dret davant - Touch Punta dreta darrere diagonal dreta
3 – 4 Touch Taló dret davant - Touch Punta dreta darrere diagonal dreta
5 – 6 Touch Taló dret davant - Hook Peu dret davant canya esquerra
7 – 8 Peu dret davant - Kick Peu esquerre davant

SECCIÓ-2 BACK, HOOK, SHUFFLE FWD, ROCK FWD, SHUFFLE ½ TURN
1 – 2 Peu esquerre darrere - Hook Peu dret davant canya esquerra
3 & 4 Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret avançant
5 – 6 Rock Peu esquerre davant - tornar sobre Peu esquerre
7 & 8 1/2 volta esquerra, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre

SECCIÓ-3 ROCK FWD, SHUFFLE ½ TURN, STEP ½ TURN, STOMP FWD x3
1 – 2 Rock Peu dret davant - tornar sobre Peu esquerre
3 & 4 ½ volta dreta, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret
5 – 6 Peu esquerre davant - Girar ½ volta dreta (Pes del cos sobre Peu dret)
7 & 8 Stomp Peu esquerre davant - Stomp Peu dret davant - Stomp Peu esquerre davant

SECCIÓ-4 HEEL, HOOK, HEEL, STOMP, HEEL, HOOK, HEEL, STOMP
1 – 2 Taló dret davant - Hook Peu dret davant canya esquerra
3 – 4 Taló dret davant - Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5 – 6 Taló esquerre davant - Hook Peu esquerre davant canya dreta
7 – 8 Taló esquerre davant - Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-5 CROSS & HOOK, ROCK BACK JUMP, FLICK, STOMP, HEEL, CROSS & TOE, ROCK BACK JUMP, STOMP
1 – 2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere - Peu esquerre darrere i petit Kick Peu dret davant
3 – 4 (saltant) Peu dret sobre place i Flick Peu esquerre darrere - Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
5 – 6 (saltant) Taló dret davant - Peu dret creua davant Peu esquerre i Touch Punta esquerra darrere Peu dret
7 – 8 (saltant) Rock Peu esquerre darrere i petit Kick Peu dret davant - Stomp de 2 peus

SECCIÓ-6 SWIVETS x2, HEEL, CROSS & TOE, ROCK BACK JUMP, STOMP
1 – 2 Swivel Punta dreta cap a la dreta i Taló esquerre a l’esquerra - tornar cap al centre
3 – 4 Swivel Punta esquerra a l’esquerra i Taló dret cap a la dreta - tornar cap al centre
5 – 6 (saltant) Taló esquerre davant - Peu esquerre creua davant Peu dret i Touch Punta dreta darrere Peu esquerre
7 – 8 (saltant) Rock Peu dret darrere i petit Kick Peu esquerre davant - Stomp de 2 peus

SECCIÓ-7 SWIVETS x2, HEEL, TOE, HEEL, TOE
1 – 2 Swivel Punta esquerra a l’esquerra i Taló dret cap a la dreta - tornar cap al centre
3 – 4 Swivel Punta dreta cap a la dreta i Taló esquerre a l’esquerra - tornar cap al centre
5 – 6 Touch Taló dret davant - Touch Punta dreta darrere diagonal dreta
7 – 8 Touch Taló dret davant - Touch Punta dreta darrere diagonal dreta

SECCIÓ-8 HEEL, HOOK, STEP FWD, KICK, BACK, HOOK, SHUFFLE FWD
1 – 2 Taló dret davant - Hook Peu dret davant canya esquerra
3 – 4 Peu dret davant - Kick Peu esquerre davant
5 – 6 Peu esquerre darrere - Hook Peu dret davant
7 & 8 Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret avançant

SECCIÓ-9 STOMP, HOLD
1 Stomp Peu esquerre a l’esquerra
2 – 8 Pauses


PONT
Després de la Part-C
Repetir 3 cops la Secció-1 de la Part-A
Després, Stomp Peu esquerre a l’esquerra i afegir Pausa fins la represa de la cançó

FINAL
Després de la Part-B
Repetir les Seccions 4-5-6 de la Part-B
Després, Stomp Peu dret davant posant la mà dreta damunt del barretVídeos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...