Follow me down

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Jake Unle
Font: The Southern Gang (Traducció de Linedance.cat)

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
The Ladies Of The Canyon - (CD: Haunted Woman, 2010)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SECCIÓ-1 VINE, STOMP, ¼ TURN, STOMP, ¼ TURN, SCUFF
1-2 Peu dret cap a la dreta – Peu esquerre creua darrere Peu dret
3-4 Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
5-6 ¼ volta dreta, Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
7-8 ¼ volta dreta, Peu dret cap a la dreta – Scuff Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-2 VINE, STOMP, ROCK BACK JUMP, RETURN, STOMP TWICE
1-2 Peu esquerre a l’esquerra – Peu dret creua darrere Peu esquerre
3-4 Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 (saltant) Rock Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – tornar sobre Peu esquerre
7-8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre x2

SECCIÓ-3 TOE SIDE, HOOK & SLAP, TOE SIDE, ¼ TURN HOOK, STEP-LOCK-STEP FWD, HOLD
1-2 Touch Punta dreta cap a la dreta – Hook Peu dret darrere genoll esquerre i Slap mà esquerra
3-4 Touch Punta dreta cap a la dreta – ¼ volta dreta, Hook Peu dret davant canya esquerra
5-8 Peu dret davant – Lock Peu esquerre darrere Peu dret – Peu dret davant – Pausa

SECCIÓ-4 ROCKING CHAIR, STEP FWD, PIVOT ½ TURN, ½ TURN, HOLD
1 – 2 Rock Peu esquerre davant – tornar s /Peu dret
3-4 Rock Peu esquerre darrere – tornar sobre Peu dret
5-6 Peu esquerre davant – Girar ½ volta dreta (Pes del cos sobre Peu dret)
7-8 ½ volta dreta sobre Peu dret, Peu esquerre darrere – Pausa

SECCIÓ-5 VAUDEVILLE RIGHT, VAUDEVILLE LEFT
1-2 Peu dret creua davant Peu esquerre – Peu esquerre a l’esquerra
3-4 Touch Taló dret davant diagonal dreta – Peu dret al costat del Peu esquerre
5-6 Peu esquerre creua davant Peu dret – Peu dret cap a la dreta
7-8 Touch Taló esquerre davant diagonal esquerra – Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-6 ½ MONTEREY TURN, KICK TWICE, ROCK STEP
1-2 Touch Punta dreta cap a la dreta – ½ volta dreta, Peu dret al costat del Peu esquerre
3-4 Touch Punta esquerra a l’esquerra – Peu esquerre al costat del Peu dret
5 – 6 Kick Peu dret davant x2
7-8 Rock Peu dret darrere – tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-7 TOE STRUT, TOE STRUT, PIVOT MILITARY
1-2 Touch Punta dreta davant – posar Taló dret a terra
3-4 Touch Punta esquerra davant – posar Taló esquerre a terra
5-6 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra
7-8 Peu dret davant – Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)

SECCIÓ-8 CROSS & HOOK, KICK, KICK, CROSS & HOOK, KICK, FLICK, STOMP TWICE
1-2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere – Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant diagonal dreta
3-4 (saltant) ¼ volta esquerra, Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5-6 (saltant) ¼ volta esquerra, Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant – Peu esquerre al costat del Peu dret i Flick Peu dret darrere
7 – 8 Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre x2

RESTART
A LA 3ª PARET
Ballar fins al final de la Secció-5, i tornar a començar des del principi

TAG
A LA 7ª PARET
Ballar fins al final de la Secció-4. La música s'atura 4 temps. Després de l’aturada, afegir:
1-4 Peu dret cap a la dreta – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret – Peu esquerre a l’esquerra – Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
I tornar a començar des del principi quan torna a sonar la veu


Vídeos

Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: vanecountry


Font: isacty
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...