Dreams # II Concurs El Barn d'en Greg - 2010

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: Part A: 64 temps, Part B: 64 temps + 3 TAGS - Parets: Seqüencial
Autor/a: The Dreamers: Mari & Montse & Cati & Jaume

Font: The Southern Gang

The Southern Gang

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Little Big Town – Little White Chuch


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SEQUENCE: A / B / Tag-1 / A / B / TAG-2 / A / TAG-3 / A / B / B / FINAL

PART-A
SECCIÓ-1 ROLLING VINE RIGHT

1–4 ¼ volta dreta, Peu dret davant - Pausa - ½ volta dreta, Peu esquerre darrere - Pausa
5–8 ¼ volta dreta, Peu dret cap a la dreta - Pausa - Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre a l'interior) - Pausa

SECCIÓ-2 ROLLING VINE LEFT
1–4 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant - Pausa - ½ volta esquerra, Peu dret darrere - Pausa
5–8 ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra - Pausa - Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre - Pausa

SECCIÓ-3 HEEL, TOE, HEEL ¼ TURN, HOLD, COASTER STEP, HOLD
1–4 Touch Taló dret davant - Touch Punta dreta darrere - ¼ volta dreta, Touch Taló dret davant - Pausa
5–8 Peu dret darrere - Peu esquerre al costat del Peu dret - Peu dret davant - Pausa

SECCIÓ-4 HEEL, TOE, HEEL ¼ TURN, HOLD, SLOW COASTER STEP, HOLD
1–4 Touch Taló esquerre davant - Touch Punta esquerra darrere - ¼ volta dreta, Touch Taló esquerre davant - Pausa
5–8 Peu esquerre darrere - Peu dret al costat del Peu esquerre - Peu esquerre davant - Pausa

SECCIÓ-5 HEEL, HOOK, HEEL, TOE, HEEL ¼ TURN, TOGETHER, HEEL STRUT ½ TURN
1–4 Touch Taló dret davant - Hook Peu dret davant canya esquerra - Touch Taló dret davant - Touch Punta dreta darrere
5–6 ¼ volta dreta, Touch Taló dret davant - Peu dret al costat del Peu esquerre
7–8 ½ volta esquerra, Touch Taló esquerre davant - posar Taló esquerre a terra

SECCIÓ-6 ROCK FWD, SLOW COASTER STEP, STOMP, SWIVEL TOE-HEEL
1–2 Rock Peu dret davant - tornar sobre Peu esquerre
3–6 Peu dret darrere - Peu esquerre al costat del Peu dret - Peu dret davant - Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
7–8 Swivel Punta esquerra a l’esquerra - Swivel Taló esquerre a l’esquerra

SECCIÓ-7 SWIVEL TOE ¼ TURN, HOLD, STEP, PIVOT ½ TURN, ¼ TURN, GRAPEVINE ¼ TURN, HOLD
1–4 ¼ volta esquerra, Swivel Punta esquerra a l’esquerra - Pausa - Peu dret davant - Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
5–8 ¼ volta esquerra, Peu dret cap a la dreta - Peu esquerre creua darrere Peu dret - ¼ volta dreta, Peu dret davant - Pausa

SECCIÓ-8 STEP, PIVOT ½ TURN, STEP, HOLD, FULL TURN, STOMP, HOLD
1–4 Peu esquerre davant - Girar ½ volta dreta - Peu esquerre davant - Pausa
5–8 ½ volta esquerra, Peu dret darrere - ½ volta esquerra, Peu esquerre davant - Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre - Pausa


PART-B

SECCIÓ-1 ROCKING CHAIR TWICE

1–4 Rock Peu dret davant - tornar sobre Peu esquerre - Rock Peu dret darrere - tornar sobre Peu esquerre
5–8 Rock Peu dret davant - tornar sobre Peu esquerre - Rock Peu dret darrere - tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-2 PIVOT MILITARY, ROCKING CHAIR
1–4 Peu dret davant - Girar ½ volta esquerra - Peu dret davant - Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)
5–8 Rock Peu dret davant - tornar sobre Peu esquerre - Rock Peu dret darrere - tornar sobre Peu esquerre

SECCIÓ-3 SHUFFLE ½ TURN, SHUFFLE ½ TURN, JAZZ BOX JUMP
1&2 ½ volta esquerra, Pas chassés Peu dret-Peu esquerre-Peu dret davant
3&4 ½ volta esquerra, Pas chassés Peu esquerre-Peu dret-Peu esquerre darrere
5–8 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre - Peu esquerre darrere - Peu dret cap a la dreta - Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-4 CROSS & HOOK ¼ TURN, KICK, KICK ¼ TURN, CROSS & HOOK, KICK, FLICK, STOMP, STOMP
1–2 (saltant) ¼ volta dreta, Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere - Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
3–4 (saltant) ¼ volta dreta, Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant - Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5–6 (saltant) Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant - tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7–8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre - Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-5 KICK, STOMP, FLICK, STOMP, SWIVEL TOE-HEEL-TOE, STOMP
1–2 Kick Peu esquerre davant - Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret
3–4 Flick Peu esquerre darrere - Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret
5–6 Swivel Punta esquerra a l’esquerra - Swivel Taló esquerre a l’esquerra
7–8 Swivel Punta esquerra a l’esquerra - Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre

SECCIÓ-6 KICK, STOMP, FLICK, STOMP, SWIVEL TOE-HEEL-TOE, STOMP
1–2 Kick Peu dret davant - Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre
3–4 Flick Peu dret darrere - Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre
5–6 Swivel Punta dreta cap a la dreta - Swivel Taló dret cap a la dreta
7–8 Swivel Punta dreta cap a la dreta - Stomp Up Peu esquerre al costat del Peu dret

SECCIÓ-7 ROCK FWD, ½ TURN ROCK, ½ TURN, HOLD, STEP, PIVOT ½ TURN
1–2 Rock Peu esquerre davant - tornar sobre Peu dret
3–4 ½ volta esquerra, Rock Peu esquerre davant - tornar sobre Peu dret
5–6 ½ volta esquerra, Peu esquerre davant - Pausa
7–8 Peu dret davant - Girar ½ volta esquerra (Pes del cos sobre Peu esquerre)

SECCIÓ-8 CROSS & HOOK, KICK, KICK, CROSS & HOOK, KICK, FLICK, STOMP, STOMP
1–2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere - Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
3–4 (saltant) Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant - Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5–6 (saltant) Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant - tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7–8 Stomp Peu dret al costat del Peu esquerre - Stomp Peu esquerre al costat del Peu dret

TAG-1 LARGE STEP FWD, SLIDE, FULL TURN BACK, STEP SIDE, TOGETHER
1–8 Grand pas Peu dret davant (sobre 4 temps) - Slide Peu esquerre al costat del Peu dret (sobre 4 temps)
1–4 ½ volta esquerra, Peu esquerre davant - Pausa - ½ volta esquerra, Peu dret darrere - Pausa
5–8 Peu esquerre a l’esquerra - Pausa - Peu dret al costat del Peu esquerre - Pausa

TAG-2 LARGE STEP FWD, SLIDE
1–8 Pas llarg Peu dret davant (sobre 4 temps) - Slide Peu esquerre al costat del Peu dret (sobre 4 temps)

TAG-3 ROLLING VINE RIGHT, ROLLING VINE LEFT, FULL TURN BACK, STEP SIDE, TOGETHER
1–4 ¼ volta dreta, Peu dret davant - Pausa - ½ volta dreta, Peu esquerre darrere - Pausa
5–8 ¼ volta dreta, Peu dret cap a la dreta - Pausa - Touch Punta esquerra a l’esquerra (genoll esquerre a l'interior) - Pausa
1–4 ¼ volta esquerra, Peu esquerre davant - Pausa - ½ volta esquerra, Peu dret darrere - Pausa
5–8 ¼ volta esquerra, Peu esquerre a l’esquerra - Pausa - Stomp Up Peu dret al costat del Peu esquerre - Pausa
1–4 ½ volta dreta, Peu dret davant - Pausa - ½ volta dreta, Peu esquerre darrere - Pausa
5–8 Peu dret cap a la dreta - Pausa - Peu esquerre al costat del Peu dret - Pausa

FINAL
1–4 Rock Peu dret davant - tornar sobre Peu esquerre - Rock Peu dret darrere - tornar sobre Peu esquerre
5–8 Rock Peu dret davant - tornar sobre Peu esquerre - Rock Peu dret darrere - tornar sobre Peu esquerre
1–2 (saltant) Peu dret creua davant Peu esquerre i Hook Peu esquerre darrere - Peu esquerre darrere i Kick Peu dret davant
3–4 (saltant) Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant - Peu esquerre creua davant Peu dret i Hook Peu dret darrere
5–6 (saltant) Peu dret darrere i Kick Peu esquerre davant - tornar sobre Peu esquerre davant i Flick Peu dret darrere
7–8 Stomp Peu dret davant - Pausa


Vídeos

Font: Acuari56


Font: Acuari56
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...