Back home

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Vídeo al final del full English English
Temps: 32 - Parets: 4 - Nivell: Advanced
Autor/a: Karen Hunn
Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Música del ball:
Billy Ray Cyrus - Sing me back home
Ricky Skagg - I'm tired
Paul Overstreet - Even when I don't feel like it


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

ROCKS DAVANT
1-2. Rock amb el peu dret davant, tornem el pes al peu esquerre i tornem el peu dret al lloc.
3-4. Rock amb el peu esquerre davant i tornem el pes al peu dret.

SHUFFLE ENRERE, PAS I PUNTA I PICAR DE MANS
5-6. Shuffle darrere començant amb el peu esquerre.
7. Pas darrere amb el peu dret inclinant el cos 1/4 a la dreta sense perdre la paret original.
8. Marquem la punta del peu esquerre darrere creuant-lo per davant del peu dret a la vegada que fem una picada de mans.

PASSOS AMB 1/2 VOLTA
9. Pas endavant amb el peu esquerre fent 1/2 volta a l’esquerra.
10. Pas darrere amb el peu dret fent 1/2 volta a l’esquerra.

SHUFFLE, 1/4 VOLTA I SHUFFLE
11 - 12. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
13 - 14. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/4 de volta a l’esquerra.
15 - 16. Shuffle a l’esquerra començant amb el peu dret creuant-lo per davant del peu esquerre.

1/4 DE VOLTA, 1/2 VOLTA I SHUFFLE AMB 1/2 VOLTA
17. Pivotant sobre el peu dret fem 1/4 de volta a la dreta.
18. Pas a lloc amb el peu esquerre al mateix temps
que pivotem sobre el peu dret fent 1/2 volta a la dreta.
19 - 20. Shuffle cap endavant començant amb el peu esquerre fent 1/2 volta a la dreta.

COASTER STEP I PASSOS
21 - 22. Coaster Step: Pas darrere amb el peu dret, pas darrere amb el peu esquerre al costat del peu dret i pas endavant amb el peu dret.
23. Pas endavant amb el peu esquerre.
24. Pas endavant amb el peu dret.

TALÓ, SALT AMB TALÓ, SALT I SHUFFLE
25. Marquem el taló del peu esquerre davant.
26. Amb un salt posem el peu esquerre a lloc i marquem el taló del peu dret davant.
27 - 28. Amb un salt posem el peu dret a lloc i fem un Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.

PAS, 1/2 VOLTA, PAS I 1/4 DE VOLTA
29 - 30. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/2 de volta a l’esquerra.
31 - 32. Pas endavant amb el peu dret i fem 1/4 de volta a l’esquerra.


Vídeos

Font: emilimuntaner
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...