501 / Cinc-cents-u # 6è Lloc Concurs Casino Granollers

Temps: 68 - Parets: 4
Autor/a: Jordi

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Erin Hay - False Eyelases
Billy Paul - 501


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

PUNTA, HOOK COMBINATION AMB HITCH, STOMP I HOLD
1 - 2. Marquem la punta del peu dret a la dreta i la tornem al lloc.
3. Marquem el taló del peu dret davant.
4. Apugem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre.
5. Marquem el taló del peu dret davant.
6. Aixequem el genoll del peu dret.
7. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
8. Fem una pausa.

PUNTA, TALONS, PUNTA, STOMPS I HOLD
9 - 10. Marquem la punta del peu esquerre a l’esquerra i la tornem al lloc.
11 - 12. Marquem el taló del peu esquerre davant dues vegades seguides.
13. Marquem la punta del peu esquerre darrere.
14. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
15. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
16. Fem una pausa.

PASSOS, CROSS I HOLD
17. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
18. Pas amb el peu dret al costat del peu esquerre.
19. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
20. Fem una pausa.

PASSOS, CROSS I HOLD
21. Pas a la dreta amb el peu dret.
22. Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret.
23. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
24. Fem una pausa.

1/2 VOLTA, HOLD, SLOW COASTER STEP, STOMPS I HOLD
25. Fem 1/2 volta a l’esquerra.
26. Fem una pausa.
27 - 29. Slow Coaster Step: pas darrere amb el peu esquerre, pas darrere amb el peu dret al costat del peu esquerre i pas endavant amb el peu esquerre.
30. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
31. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
32. Fem una pausa.

PASSOS, CROSS I 1/2 VOLTA
33. Pas a la dreta amb el peu dret.
34. Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret.
35. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
36. Fem 1/2 volta a l’esquerra.

PASSOS, CROSS I 1/2 VOLTA
37. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
38. Pas amb el peu dret al costat del peu esquerre.
39. Creuem el peu esquerre per davant del peu dret.
40. Fem 1/2 volta a la dreta.

KICK, HITCH, SLOW COASTER STEP, STOMPS I HOLD

41. Puntada endavant amb el peu dret.
42. Aixequem el genoll del peu dret.
43 - 45. Slow Coaster Step: pas darrere amb el peu dret, pas amb el peu esquerre al costat del peu dret i pas endavant amb el peu dret.
46. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
47. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
48. Fem una pausa.

PAS, CROSS, PAS, ROCK STEP I PAS
49. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
50 Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
51. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
52 - 53. Rock davant amb el peu dret creuant-lo per davant del peu esquerre i tornem el pes al peu esquerre
54. Pas amb el peu dret al costat del peu esquerre.

ROCK STEP, PAS, STOMP I TWIST
55 - 56. Rock davant amb el peu esquerre creuant-lo per davant del peu dret i tornem el pes al peu dret.
57. Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret.
58. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
59 - 60. Desplacem els dos talons a la dreta i els tornem al lloc.

PUNTA, 1/4 DE VOLTA, PASSOS, CROSS, PAS I STOMP
61. Marquem la punta del peu dret darrere en diagonal a la dreta.
62 - 63. Fem 1/4 de volta a la dreta deixant el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
64. Pas a la dreta amb el peu dret.
65. Pas amb el peu esquerre al costat del peu dret.
66. Creuem el peu dret per davant del peu esquerre.
67. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
68. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

Nota: Quan es balla amb la cançó "501", a la 5ª paret s’ometen els passos que van del 65 al 68, i el pas 64 es converteix en una pausa.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...