Run on (for a long time)

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Pilar Pérez

Font: Pilar Pérez

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Elvis Presley - Run on


Ball presentat a la Ballada Country de la Fira de la Rosa de Sant Feliu de Llobregat - Maig 2011

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HEEL, HOOK, OUT, OUT, IN, IN, STOMP RIGHT, HOLD
1-2 Taló dret davant, peu dret hook per davant de la cama esquerra
3-4 Obrim peu dret a la dreta, obrim Esquerra a l’esquerrra
5-6 Tanquem peu dret, tanquem peu Esquerra al costat del dret (figura de la V)
7-8 Stomp peu dret, hold

LEFT ROCK STEP FORWARD, LEFT ROCK STEP BACK, LEF ROCK STEP FORWARD, STEP ¼ LEFT, HOLD
1-2 Peu esquerre - rock davant i tornem el pes al peu dret
2-4 Peu esquerra rock darrera i tornem al pes al peu dret
5-6 Rock step davant peu esquerra i tornem el pes al peu dret
7-8 Peu esquerra pas fent ¼ de volta a l’esquerra, hold

CROSS ROCK, STEP, HOLD, STEP LEFT FORWARD ½ RIGHT TURN (X2) (military turn)
1-2 Peu dret creua per davant del peu Esquerra, tornem el pes al peu esquera
3-4 Peu dret a pas a la dreta, hold
5-6 Peu esquerra pas endavant girem ½ de volta cap a la dreta
7-8 Peu esquerra pas endavant girem ½ de volta cap a la dreta

TOE STRUT LEFT, TOE STRUT right, COASTER STEP
1-4 Punta peu esquerra darrera, abaixem taló (peu pla),
2-4 Punta peu dret darrera, abaixem Taló dret (peu pla)
5-8 Pas peu dret darrera, peu dret al costat i peu esquerra pas davant, hold


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...