Foxy girl

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Frank Trace
Font: www.traceofcountry.com Traduït per Mercè Orriols

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
The Derailers - Bad Bad Girl (CD: Guaranteed to Satisfy)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Intro: 16 counts

VINE RIGHT, TOUCH, HEEL, HOOK, HEEL, HOOK
1-2 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per darrere del dret
3-4 Pas peu dret a la dreta, toc peu esquerre al costat del dret
5-6 Toc de taló esquerre en diagonal davant, hook peu esquerre per davant de la cama dreta
7-8 Toc de taló esquerre en diagonal davant, hook peu esquerre per davant de la cama dreta

VINE LEFT, TOUCH, HEEL, HOOK, HEEL, HOOK
1-2 Pas peu esquerre a l’esquerra, pas peu dret per darrere de l’esquerre
3-4 Pas peu esquerre a l’esquerra, toc peu dret al costat de l’esquerre
5-6 Toc de taló dret en diagonal davant, hook peu dret per davant de la cama esquerra
7-8 Toc de taló dret en diagonal davant, hook peu dret per davant de la cama esquerra

STEP TOUCHES FORWARD, BACK, BACK, FORWARD
1-2 Pas peu dret en diagonal davant, toc peu esquerre al costat del dret
3-4 Pas peu esquerre en diagonal darrere, toc peu dret al costat de l’esquerre
5-6 Pas peu dret en diagonal darrere, toc peu esquerre al costat del dret
7-8 Pas peu esquerre en diagonal davant, toc peu dret al costat de l’esquerre

STEP LOCK, STEP, BRUSH, STEP, LOCK, STEP, BRUSH ¼ LEFT
1-2 Pas peu dret davant, pas peu esquerre per darrere del dret (lock)
3-4 Pas peu dret davant, fregar el terra amb la sola del peu esquerre
5-6 Pas peu esquerre davant, pas peu dret per darrere de l’esquerre (lock)
7-8 Pas peu esquerre davant, girar ¼ de volta a l’esquerra i fregar el terra amb la sola del peu dret (9:00)

RESTART
Cada vegada que tornem a la paret inicial (12:00), es fan els primers 16 temps i es torna a començar el ball des del principi. Això passarà 3 vegades durant la cançó i s’acabarà el ball a la paret inicial.


Vídeos

Font: sargefrank
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...