For Neige

Checked Video disponibleFrançais Français

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: The Dreamers
Nivell: Novice

Font: Jaume Saez, Maria Espiell i Muntsa Sidera

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
Heidi Hauge - Saturday Night


Ball dedicat a la nostre estimada Neus Pino

DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 TOE, SCUFF, CROSS, HOLD (X2)
1 Touch punta dreta darrere en diagonal dreta (genoll dret a l’interior).
2 Scuff peu dret al costat de l’esquerre.
3 Creuar peu dret per davant de l’esquerre.
4 Pausa.
5 Touch punta esquerra darrere en diagonal esquerra (genoll esquerre a l’interior).
6 Scuff peu esquerre al costat del dret.
7 Creuar peu esquerre per davant del dret.
8 Pausa.

9-16 ROCK BACK, PIVOT TURN, STOMP, STOMP
1 Rock peu dret darrere.
2 Tornar el pes sobre el peu esquerre.
3 Pas endavant peu dret.
4 Girar ½ volta a l’esquerra.
5 Pas endavant peu dret.
6 Girar ½ volta a l’esquerra.
7 Stomp peu dret al costat de l’esquerre.
8 Stomp peu esquerre al costat del dret.

17-24 GRAPEVINE, STEP SIDE, TOE, HEEL STRUT ¼ TURN
1 Pas peu dret cap a la dreta.
2 Creuar peu esquerre darrere del dret.
3 Pas peu dret cap a la dreta.
4 Creuar peu esquerre per davant del dret.
5 Pas peu dret cap a la dreta.
6 Touch punta esquerre al costat del peu dret (genoll esquerre a l’interior).
7 Taló esquerre davant i fer ¼ de volta a l’esquerre.
8 Posar punta esquerra a terra.

25-32 TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN, GRAPEVINE
1 Punta peu dret davant i fer ½ volta a l’esquerra.
2 Posar el taló dret a terra.
3 Punta peu esquerre enrere i fer ½ volta a l’esquerra.
4 Posar el taló esquerre a terra.
5 Fer ¼ de volta a l’esquerra i peu dret a la dreta.
6 Creuar peu esquerre darrere del dret.
7 Pas peu dret cap a la dreta.
8 Creuar peu esquerre per davant del dret.

33-40 ROCK FWD ¼ TURN, TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT, TOE STRUT
1 ¼ de volta a la dreta i rock peu dret davant.
2 Tornar pes a l’esquerre.
3 ½ volta a la dreta i touch peu dret davant.
4 Taló dret a terra.
5 Touch punta peu esquerre davant.
6 Taló esquerre a terra.
7 Touch punta dreta davant.
8 Taló dret a terra.

41-48 TOE STRUT ½ TURN, TOE STRUT ½ TURN, ¼ TURN, STOMP, STEP SIDE, STOMP
1 ½ volta a la dreta i touch punta esquerra darrere.
2 Taló a terra.
3 ½ volta a la dreta i touch punta dreta cap endavant.
4 Taló a terra.
5 ¼ de volta a la dreta i pas peu esquerre a l’esquerra.
6 Stomp up peu dret al costat de l’esquerre.
7 Pas peu dret a la dreta.
8 Stomp up peu esquerre al costat del dret.

49-56 STEP SIDE, STOMP, STEP BACK, CROSS, STEP SIDE, STEP BACK, CROSS, HOLD
1 Pas enrere en diagonal peu esquerre.
2 Stomp up peu dret al costat de l’esquerre.
3 Peu dret darrere.
4 Creuar peu esquerre per davant del dret.
5 Pas enrere en diagonal peu dret.
6 Peu esquerre darrere.
7 Creuar peu dret per davant de l’esquerre.
8 Pausa.

57-64 SCISSOR STEP, PIVOT TURN
1 Pas peu esquerre a l’esquerra.
2 Peu dret al costat de l’esquerre.
3 Creuar peu esquerre per davant del dret.
4 Pausa.
5 Pas endavant peu dret.
6 ½ volta a l’esquerra.
7 Pas endavant peu dret.
8 ½ volta a l’esquerra.

TAG 1:
3a paret (12:00), ballar els temps 1-24 (9:00) i afegir-hi:

TOE STRUT R ½ TURN L, TOE STRUT L ¼ TURN L, PIVOT TURN
1 ½ volta a l’esquerra i punta dreta darrere.
2 Taló a terra (3:00).
3 ¼ de volta a l’esquerra i punta esquerra davant.
4 Taló a terra (12:00).
5 Pas peu dret endavant.
6 ½ volta a l’esquerra (6:00).
7 Pas endavant a la dreta.
8 ½ volta a l’esquerra (12:00).

TAG 2:
6a paret (12:00), ballar els temps 1-20 (12:00) i afegir-hi:

PIVOT TURN
1 Pas peu dret endavant.
2 ½ volta a l’esquerra (6:00).
3 Pas peu dret endavant.
4 ½ volta a l’esquerra (12:00).

* Els tags anteriors són els del full original, però el 1r no lliga amb la música. El que fem, doncs, és:

TAG 1:
3a paret (12:00), ballar els temps 1-26 i afegir-hi:

TOE STRUT L ¼ TURN L, PIVOT TURN
27 Punta peu esquerre a l’esquerra i fer ¼ volta a l’esquerra.
28 Posar el taló esquerre a terra.
29 Pas endavant peu dret.
30 ½ volta a l’esquerra.
31 Pas endavant peu dret.
32 ½ volta a l’esquerra.


Vídeos

Font: Acuari56


Font: neige55


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: ea3ans (Quim i Lluís)


Font: savaisegu


Font: QUIMAYME
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...