Alley cat (adaptació)

Temps: 56 - Parets: 4
Autor/a: adaptació d'un ball de Donna Aiken.

NOTA: Aquesta versió de 56 temps s'ha ballat durant molt de temps a Catalunya. El ball original té 64 temps i és obra de Donna Aiken (vegeu-lo aquí)

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Jann Browne - My shoes keep walkin' back to You
Jann Browne - It only hurts when I laugh


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TWIST
1 - 2. Desplacem els dos talons al costat a la dreta i els tornem al lloc.
3 - 4. Desplacem els dos talons al costat a la dreta i els tornem al lloc.

TALONS I STOMPS
5 - 6. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc fent un Stomp.
7 - 8. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc fent un Stomp.

TWIST
9 - 10. Desplacem els dos talons al costat a la dreta i els tornem al lloc.
11 - 12. Desplacem els dos talons al costat a la dreta i els tornem al lloc.

TALÓ, SALTS AMB TALÓ I STOMP
13. Marquem el taló del peu esquerre davant.
14. Amb un salt posem el peu esquerre a lloc i marquem el taló del peu dret davant.
15. Amb un salt posem el peu dret a lloc i marquem el taló del peu esquerre davant.
16. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

PAS, STOMP, PAS I STOMP
17. Pas endavant amb el peu esquerre.
18. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.
19. Pas endavant amb el peu esquerre.
20. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

PASSOS ENRERE EN DIAGONAL
21. Pas darrere en diagonal a la dreta amb el peu dret.
22. Ajuntar el peu esquerre amb el peu dret.
23. Pas darrere en diagonal a l’esquerra amb el peu esquerre.
24. Ajuntar el peu dret amb el peu esquerre.
25. Pas darrere en diagonal a la dreta amb el peu dret.
26. Ajuntar el peu esquerre amb el peu dret.
27. Pas darrere en diagonal a l’esquerra amb el peu esquerre.
28. Ajuntar el peu dret amb el peu esquerre.

GRAPEVINE DE 8 TEMPS, PAS, SLIDE I PICAR DE MANS
29 - 32. Grapevine de 8 temps a la dreta.
33. Pas llarg a l’esquerra amb el peu esquerre.
34 - 36. Arrosseguem el peu dret fins a tocar el peu esquerre utilitzant 3 temps fent una picada de mans al tercer temps.

JAZZ BOX I KICKS BALL CHANGE
37 - 40. Jazz Box començant amb el peu dret.
41 - 42. Kick Ball Change començant amb el peu dret.
43 - 44. Kick Ball Change començant amb el peu dret.

PAS, STOMP, PUNTA I STOMP
45. Pas endavant amb el peu dret.
46. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
47. Marquem la punta del peu esquerre a l’esquerra.
48. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

GRAPEVINE AMB 1/4 DE VOLTA
49. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
50. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
51. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre fent 1/4 de volta a l’esquerra.
52. Stomp amb el peu dret al costat del peu esquerre.

PASSOS ENRERE I STOMP
53. Pas darrere amb el peu dret.
54. Pas darrere amb el peu esquerre.
55. Pas darrere amb el peu dret.
56. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...