Dancing with the devil # XIII Concurs Nashville Country Club - 2011

Temps: 64 - Parets: 2
Autor/a: Lluís Arranz (Presentat pel grup Dancing People)

Ball revisat Ball revisat | Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Font: Lluís Arranz

Música del ball:
8 Segundos - Vaquerones (Àlbum: “Country en Español”. 2.006)


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

“Intro” de 16 counts.

1-8 COASTER STEP, KICK BALL CHANGE, HEELS, ¼ TURN RIGHT
1-2 Coaster step començant amb la dreta
3-4 Kick ball change començant amb l’esquerra
5-6-7, taló esquerre, taló dret, taló esquerre (saltant)
8 - ¼ volta a la dreta girant sobre el peu esquerra (3.00). Pes a l’esquerra.

9-16 REPEAT 1-8 (6.00).

17-24 RIGHT MAMBO CROSS, HEELS, LEFT MAMBO CROSS, HEELS.
17-18 Mambo cross dreta
19-20 Dos tocs de taló amb l’esquerra a l’esquerra (En diagonal).
21-22 Mambo cross esquerra
23-24 Dos tocs de taló amb la dreta a la dreta (En diagonal). Quedarem amb el pes a l’esquerra.

25-28 BACK RIGHT TOE, ½ TURN RIGHT, KICK BALL CHANGE.
25 Fem punta dreta enrera
26 Sobre els dos peus, ½ volta a la dreta (12.00)
27-28 Kick ball change començant amb la dreta.

29-34 STEP, ½ LEFT TURN. SHUFFLE ½ LEFT TURN, SHUFFLE ½ LEFT TURN.
29-30 Pas dreta endavant, ½ volta a l’esquerra (6.00)
31-32 Shuffle amb la dreta cap endavant amb ½ volta a l’esquerra(12.00).
33-34 Shuffle amb l’esquerra enrera amb ½ volta a l’esquerra(6.00).

35-40 ROCK STEP, RIGHT STOMP (x2) LEFT STOMP, HOLD.
35-36 Rock step dret endavant, tornem el pes a l’esquerra.
37-38- Dos stomps amb el peu dret al costat de l’esquerra.
39-40 Stomp esquerra a lloc , hold.

(Restart 1st & 3rd walls)

41-46 BACK RIGHT TOE, JUMP, HANGING RIGHT-LEFT, COASTER STEP ¼ LEFT TURN.
41-42 Punta dreta enrera, peu pla amb un saltet enrera sobre la dreta i el peu esquerra queda en alt.
43-44 Pèndul amb el peu esquerra per davant del dret (1er cap a la dreta, 2n cap a l’esquerra).
45-46 Coaster step amb el peu esquerra amb ¼ de volta a l’esquerra (3.00)

47-50 LEFT SWIVETS, RIGHT SWIVETS (DIAGONAL).
47-48 En diagonal amb desplaçament cap a l’esquerra: talons junts esquerre-dreta-esquerre
49-50 En diagonal, tornem cap a la dreta: talons junts dreta-esquerre-dreta.

51-56 RIGHT TOE STRUT, LEFT TOE STRUT ½ LEFT TURN, KICK BALL CHANGE.
51-52 Punta dreta a la dreta, baixem
53-54 Amb ½ volta cap a l’esquerra, punta esquerra a l’esquerra (9.00), abaixem (clap opcional)
55-56 Kick ball change amb la dreta.

57-62 RIGHT TOE STRUT, LEFT TPE STRUT 1/2 RIGHT TURN, KICK BALL CHANGE
57-58 Punta dreta a la dreta, baixem
59-60 Amb ½ volta cap a la dreta, punta esquerra a l’esquerra (3.00), abaixem (clap opcional)
61-62 Kick ball change amb la dreta.

63-64 ROCK STEP, ¼ RIGHT TURN.
63 Amb ¼ volta cap a la dreta, rock step: dreta (6.00)
64 Tornem el pes a l’esquerra.


NOTA:
En total, es ballen 5 parets. A la 1ª i a la 3ª, hi ha un restart a cadascuna d’elles. En aquestes dues parets, només s’han de fer els primers 40 counts. I, al final de la 5ª, hi ha un tag.

TAG FINAL DE 16 COUNTS
1 – Hold
2 – Hold
3 – Hold
&4 – Stomp, stomp dreta
5 – Hold
6 – Hold
7 – Hold
&8 – Stomp, stomp dreta

9 – Hold
10 – Pas esquerra endavant
11 – ½ volta a la dreta
12 – Pas esquerra endavant
13 – ½ volta a la dreta
14 – Rock esquerra endavant
15 – Tornem el pes a la dreta
16 – Stomp esquerra al costat del dret


Vídeos

Font: Nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...