Mini Country Man

Français

Temps: 80 - Parets: 2
Autor/a: David Villellas (Lizard)

Font: David Villellas (Lizard)

Música del ball:
Ambert Lawrence - Things that bring me downDESCRIPCIÓ DELS PASSOS

1-8 PAS, STOMP, PAS, STOMP, PAS, PUNTA, VOLTA SENCERA
1- Pas a la dreta amb la cama dreta.
2- Stomp amb la cama esquerra al costat de la cama dreta.
3- Pas amb l'esquerra cap a l'esquerre.
4- Stomp amb la cama dreta al costat de l'esquerra.
5- Pas amb la cama dreta cap a la dreta.
6- Marquem punta esquerra cap a l'esquerre.
7- 8-Volta sencera cap a l'esquerre, començant amb la cama esquerra.

9- 16 PAS, HOOK, PAS HOOK, DARRERE, DARRERE, DAVANT, STOMP
9- Pas amb la cama esquerra cap a l'esquerre.
10- Hook amb la cama dreta per darrere de la cama esquerra.
11- Pas amb la cama dreta cap a la dreta.
12- Hook amb la cama esquerra per darrere de la cama dreta.
13- Saltant farem un pas enrere amb la cama esquerra.
14- Igualem la cama dreta al costat de la cama esquerra.
15- Pas davant amb la cama esquerra.
16- Stomp amb la cama dreta fent-lo una mica més endavant de la cama esquerra.

17-24 OBRIR: TALÓ-PUNTA, TANCAR: PUNTA-TALÓ, PAS ENRERE, CREUAR
17- Obrir taló dret en diagonal endavant cap a la dreta.
18- Obrir punta dreta en diagonal endavant cap a la dreta.
19- Tancar punta dreta.
20- Tancar taló dret.
21- Recolzant el pes sobre les puntes mourem els talons cap a la dreta.
22- Tornem els talons al lloc.
23- Fer un pas enrere amb la cama dreta.
24- Creuar la cama esquerra per davant de la cama dreta cap a la dreta.

25- 32 PAS, CREUEM, ½ VOLTA, SCUFF, VAUDEVILLE
25- Pas amb la cama dreta cap a la dreta.
26- Cama esquerra creua per darrere de la cama dreta.
27- Sobre les puntes, girem ½ volta cap a l'esquerrre.
28- Scuff amb la cama dreta al costat de l'esquerre.
29- Creuar la cama dreta per davant de la cama esquerra.
30- Pas amb la cama esquerre cap a l'esquerre.
31- Marcar taló dret en diagonal endavant.
32- Ajuntar cama dreta al costat de l'esquerre deixant el pes repartit entre les dues cames.

33- 40 PAS, AJUNTEM, PAS, PUNTA, VOLTA SENCERA, STOMP
33- Pas endavant amb la cama esquerra en diagonal cap a l'esquerre.
34- Cama dreta per darrere de la cama esquerra.
35- Pas endavant amb la cama esquerra en diagonal cap a l'esquerre.
36- Juntar cama dreta al costat de la cama esquerra.
37-38-39-40- Volta sencera cap enrere i en diagonal cap a la dreta, tornant al punt d'origen.

41-48 PAS, AJUNTEM, PAS, PUNTA, VOLTA SENCERA, STOMP
41- Pas endavant amb la cama dreta en diagonal cap a dreta.
42- Cama esquerra per darrere de la cama dreta.
43- Pas endavant amb la cama dreta en diagonal cap a dreta.
44- Juntar cama esquerra al costat de la cama dreta.
45-46-47-48- Volta sencera cap enrere i en diagonal cap a l'esquerre, tornant al punt d'origen.

49-56 ROCK STEP, ¼, ROCK STEP, PUNTA, BAIXAR, ROCK STEP
49-50- Rock step cap a dreta fent ¼ de volta cap a dreta.
51-52- Rock step amb la cama dreta cap enrere.
53- Marcar punta dreta endavant.
54- Fent ½ volta cap a l'esquerre, deixem el pes sobre la cama dreta.
55-56- Rock step amb la cama esquerra cap enrere.

57-64 PUNTA, ½ VOLTA, ROCK STEP, BÀSIC AMB ¼
57- Punta amb la cama esquerra endavant.
58- Girar ½ volta cap a la dreta i deixar el pes sobre la cama esquerra.
59-60- Rock step amb la cama dreta enrere.
61-Fent ¼ de volta cap a l´esquerra farem pas amb la cama dreta cap a la dreta.
62-Creuem cama esquerra per darrere la dreta.
63-Pas cama dreta cap a la dreta.
64-Creuem cama esquerra per davant la cama dreta.

65-72 PAS, ½ VOLTA, HOOK, BÀSIC, CREUAR, PAS ½ VOLTA HOOK
65- Pas a la dreta amb la cama dreta.
66- ½ volta cap a l'esquerre i hook amb la cama esquerra per davant de la dreta.
67- Pas amb la cama esquerra cap a l'esquerre.
68- Cama dreta per darrere de l'esquerra.
69- Pas amb la cama esquerra cap a l'esquerre.
70- Creuar la cama dreta per davant de la cama esquerra.
71- Pas amb la cama esquerra cap a l'esquerre.
72- ½ volta cap a la dreta i hook amb la cama dretaper davant de l'esquerre.

73-80 ROCK ¼, ½ VOLTA, TEMPS, DAVANT, ¼, CREUAR, TEMPS
73- 74 Rock step amb la cama dreta fent ¼ de volta cap a la dreta.
75- Pas amb la cama dreta fent ½ volta cap a la dreta.
76- Temps mort.
77- Pas davant amb la cama esquerra.
78- Fer ¼ de volta cap a la dreta.
79- Creuar la cama esquerra per davant de la cama dreta.
80- Temps mort.


Vídeos


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...