Cimmeron Boogie

Temps: 40 - Parets: 2 - Contradance
Autor/a: Desconegut

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Gene Watson - Gonna kill You


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

TALONS
1 - 2. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.
3 - 4. Marquem el taló del peu esquerre davant i el tornem al lloc.
5 - 6. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.
7 - 8. Marquem el taló del peu dret davant i el tornem al lloc.

TWIST, TALÓ, HOOK, TALÓ I HOOK
9 - 10. Desplacem els dos talons al costats a la dreta i els tornem al lloc.
11 - 12. Desplacem els dos talons al costats a l’esquerra i els tornem al lloc.
13 - 14. Marquem el taló del peu dret davant i l’apugem per davant de la canya de la bota del peu esquerre.
15 - 16. Marquem el taló del peu dret davant i l’apugem per davant de la canya de la bota del peu esquerre, però mes amunt que abans.

GRAPEVINE A LA DRETA
17. Pas a la dreta amb el peu dret.
18. Creuem el peu esquerre per darrere del peu dret.
19. Pas a la dreta amb el peu dret.
20. Stomp amb el peu esquerre al costat del peu dret.

TALÓ I HOOK
21 - 22. Marquem el taló del peu esquerre davant i l’apugem per davant de la canya de la bota del peu dret.

GRAPEVINE AMB KICK I PICAR DE MANS
23. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
24. Creuem el peu dret per darrere del peu esquerre.
25. Pas a l’esquerra amb el peu esquerre.
26. Fem una puntada endavant amb el peu dret al mateix temps que fem una picada de mans.

PASSOS ENRERE AMB KICK I PICAR DE MANS
27. Pas darrere amb el peu dret.
28. Pas darrere amb el peu esquerre.
29. Pas darrere amb el peu dret.
30. Fem una puntada endavant amb el peu esquerre al mateix temps que fem una picada de mans i movem l’esquena cap enrere.

SHUFFLES I SHUFFLE AMB 1/2 VOLTA
31 - 32. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
33 - 34. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
35 - 36. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre fent 1/2 a la dreta.

ROCK ENRERE
37. Rock darrere amb el peu dret.
38. Tornem el pes al peu esquerre.

STOMPS
39. Stomp amb peu dret.
40. Stomp amb peu esquerre


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...