Blue To The Bone

Temps: 32 - Parets: 2
Autor/a: AJ. White (Holanda, Setembre de 2005)

Font: Xavier Badiella i LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Sweethearts of the Rodeo - Blue To The Bone


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Right GRAPEVINE Scuff, Left GRAPEVINE Scuff.
1 (1) - Pas peu dret a la dreta
2 (2) - Pas esquerra darrere del dret
3 (3) - Pas peu dret a la dreta
4 (4) - Scuff peu esquerre al costat del dret
5 (5) - Pas peu esquerre a l’esquerra
6 (6) - Pas dreta darrere de l’esquerre
7 (7) - Pas peu esquerre a l’esquerra
8 (8) - Scuff peu dret al costat de l’esquerre

Right STEP, Left TOUCH, Left STEP, Right TOUCH, Right Back STEP, Left HEEL TOUCH, Left Bakc STEP, Right Slide BACK, Left STEP.
9 (1) - Pas davant peu dret
10 (2) - Touch peu esquerre al costat del dret
11 (3) - Pas davant peu esquerre
12 (4) - Touch peu dret al costat de l’esquerre
& (&) - Pas darrere peu dret
13 (5) - Touch taló esquerre davant
14 (6) - Pas llarg darrere peu esquerre
15 (7) - Slide peu dreta al costat de l’esquerre
16 (8) - Pas davant peu esquerre

Right LOCKS STEPS Diagonally X 2, Left LOCKSTEPS Diagonally.
17 (1) - Pas dret davant en diagonal a la dreta
18 (2) - Lock darrere amb el peu esquerre
19 (3) - Pas dret davant en diagonal a la dreta
20 (4) - Lock darrere amb el peu esquerre
21 (5) - Pas davant peu dret
22 (6) - Pas esquerra davant en diagonal a l’esquerra
23 (7) - Lock darrere amb el peu dret
24 (8) - Pas davant peu esquerre

Left STEP TURN Close, Left STEP, Right SCUFF & BRUSH, Right Toe CROSS, HOLD.
25 (1) - Pas davant peu dret
26 (2) - 1/2 volta a l’esquerra & Pes sobre el peu esquerre
& (&) - Pas davant peu dret, al costat de l’esquerre
27 (3) - Pas davant peu esquerre
28 (4) - Scuff dret al costat de l’esquerre
29 (5) - Brush punta dreta creuant per davant de l’esquerre
30 (6) - Touch punta dreta creuant per davant de l’esquerre
31 (7) - Dur la mà dreta a la visera del barret
32 (8) - Hold


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...