Bad liar # XIII Concurs del Nashville Country Club - 2011

Temps: 96 - Parets: 4
Autor/a: Rebels & Radical
Font: Omar Garrido

Disposa de vídeo Disposa de vídeo (al final del full)

Música del ball:
John Michael Montgomery - Love & Alcohol (196 bpm) CD: Pictures


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SCUFF, SPLIT FEET APART R,L,R, CROSS ROCK STEP, STEP, SCUFF
1-2 Scuff peu dret al costat de l’esquerre, pas peu dret a la dreta (deixant-hi el pes)
3-4 Pas peu esquerre a l’esquerra, tornar el pes al peu
5-6 Creuar peu esquerre per davant del dret, tornar el pes al peu dret
7-8 Pas peu esquerre a l’esquerra, scuff peu dret al costat de l’esquerre (12:00)

CROSS ROCK STEP, STEP, CROSS, RIGHT GRAPEVINE
9-10 Creuar peu dret per davant de l’esquerre, tornar el pes al peu esquerre
11-12 Pas peu dret a la dreta, pas peu esquerre per davant del dret
13-14 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per darrere del dret
15-16 Pas peu dret a la dreta, marcar punta esquerre al costat del dret (12:00)

GRAPEVINE WITH 1 ¼ TURN LEFT, STEP LOCK STEP (R) FORWARD, SCUFF
17-18 Girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre davant, girar ½ volta a l’esquerra i pas peu dret darrere
19-20 Girar ½ volta a l’esquerra i pas peu esquerre davant, scuff peu dret al costat de l’esquerre
21-22 Pas peu dret davant, pas peu esquerre per darrere del dret
23-24 Pas peu dret davant, scuff peu esquerre al costat del dret (9:00)

STEP LOCK STEP FORWARD (L), STOMP, RIGHT ROCK STEP, STOMP X2
25-26 Pas peu esquerre davant, pas peu dret per darrere de l’esquerre
27-28 Pas peu esquerre davant, stomp peu dret al costat de l’esquerre
29-30 Rock peu dret al darrere, tornar el pes al peu esquerre
31-32 Picar dues vegades amb el peu dret al costat de l’esquerre (9:00)

TOE STRUT WITH ½ TURN RIGHT, STEP TURN ½ RIGHT, KICK L, STOMP, KICK R, STOMP
33-34 Punta dreta a la dreta, girar ½ volta ala dreta baixant el peu
35-36 Pas peu esquerre davant, girar ½ volta a la dreta (pes al peu dret)
37-38 Puntada de peu esquerre a l’esquerra, stomp peu esquerre al costat del dret
39-40 Puntada de peu dret a la dreta stomp peu dret al costat de l’esquerre (9:00)

KICK L, STOMP, FLICK R, STOMP, TOE STRUT, FULL TURN LEFT
41-42 Puntada de peu esquerre davant, stomp peu esquerre al costat del dret
43-44 Puntada de peu dret darrere, stomp peu dret al costat de l’esquerre
45-46 Marcar punta peu esquerre al costat del dret, abaixar el peu esquerre iniciant el gir
47-48 Girar volta sencera a l’esquerra en dos temps (dret, esquerre) (9:00)

KICK R, STOMP, KICK L, STOMP, KICK R, STOMP, FLICK L, STOMP
49-50 Puntada de peu dret a la dreta, stomp peu dret al costat de l’esquerre
51-52 Puntada de peu esquerre a l’esquerra, stomp peu esquerre al costat del dret
53-54 Puntada de peu dret davant, stomp peu dret al costat de l’esquerre
55-56 Puntada de peu esquerre darrere, stomp peu esquerre al costat del dret (9:00)

KICK R – L – R , ROCK STEP, STEP, STOMP L, STOMP R
57&58& Puntada de peu dret davant, pas peu dret enrere, puntada de peu esquerre davant, pas peu esquerre enrere
59-60 Puntada de peu dret davant, pas peu dret enrere deixant-hi el pes amb puntada de peu esquerre davant
61-62 Tornar el pes al peu esquerre davant, pas peu dret davant
63-64 Stomp peu esquerre al costat del dret, stomp peu dret al costat de l’esquerre (9:00)

1 TURN LEFT: KICK, CROSS, KICK, KICK, HOOK, STOMPS R-L-L
65-66 Puntada de peu dret davant, girar ¼ de volta a l’esquerra i creuar peu dret per davant de l’esquerre (hook peu esquerre per darrere)
67-68 Girar ¼ de volta a l’esquerra abaixant el peu esquerre a terra i kick peu dret davant, girar ¼ de volta a l’esquerre abaixant el peu dret a terra i kick peu esquerre davant
69-70 Girar ¼ de volta a l’esquerre i pas peu esquerre al lloc, stomp peu dret al costat de l’esquerre
71-72 Stomp peu esquerre al costat del dret dues vegades (9:00)

1 TURN LEFT: KICK, HOOK, KICK, KICK, KICK, STEP, STOMPS
73-74 Puntada de peu esquerre davant, girar ¼ de volta a l’esquerra i pas peu esquerre al lloc amb hook peu dret
75&76 Girar ¼ de volta a l’esquerra i abaixar el peu dret a terra i kick peu esquerre davant, girar ¼ de volta a l’esquerra tornant el peu esquerra a terra i kick peu dret davant
77-78 Girar ¼ de volta a l’esquerra i kick peu esquerre davant, pas peu esquerre al lloc
79-80 Stomp peu dret, stomp peu esquerre al costat del dret

½ TURN RIGHT WITH TOE STRUT R, ½ TURN RIGHT & ROCK STEP L, SLOW COASTER STEP, KICK
81-82 Punta peu dret davant, girar ½ volta a l’esquerra i abaixar el peu
83-84 Girar ½ volta a l’esquerra i rock peu esquerre davant, tornar el pes al peu dret
85-86 Pas peu esquerra darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre
87-88 Pas peu esquerre davant, puntada del peu dret davant (9:00)

STEP, CROSS, STEP, HOLD, SLOW COASTER STEP, SCUFF
89-90 Pas peu dret a la dreta, creuar peu esquerre per davant del dret
91-92 Pas peu dret a la dreta, hold
93-94 Pas peu esquerre darrere, pas peu dret al costat de l’esquerre
95-96 Pas peu esquerre davant, scuff peu dret al costat de l’esquerre (9:00)


Vídeos

Font: Nashmerville
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...