Miranda Square

Temps: 20 - Parets: Big circle
Autor/a: Desconegut

Font: LD Pemai (traducció al català per Linedance.cat)

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
Alan Jackson - Meat and potato man
P. Shayer - It's up to you
B. Keeble - Wild turkey
Allison Moorer - The hardest part


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

SHUFFLES
1 - 2. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
3 - 4. Shuffle endavant començant amb el peu dret.
5 - 6. Shuffle endavant començant amb el peu esquerre.
7 - 8. Shuffle endavant començant amb el peu dret.

TALÓ, SALT, PUNTA I STOMP
9. Marquem el taló del peu esquerre davant.
10. Amb un salt tornem el peu esquerre al lloc i aixequem el peu dret darrere.
11. Piquem amb la punta del peu dret en el terra.
12. Stomp amb el peu dret al costat de l’esquerre.

TALÓ, HOOK COMBINATION I HOLD
13. Toquem amb el taló del peu dret al taló del peu dret de la parella a l’aire.
14. Marquem el taló del peu dret davant.
15. Aixequem el peu dret per davant de la canya de la bota del peu esquerre.
16. Marquem el taló del peu dret davant.
17. Tornem el peu dret al lloc.
18. Fem una pausa.

TALÓ I HOOK
19. Marquem el taló del peu esquerre davant.
20. Apugem el peu esquerre per davant de la canya de la bota del peu dret.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...